MENU

Realizowane projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Telefon 116 000

Cele projektu: Poprawa dramatycznej sytuacji zaginionych dzieci i ich rodzin w Polsce. Zwiększenie szans zaginionych dzieci na natychmiastowe odnalezienie. Organizacja skutecznych i jak najszybszych działań poszukiwawczych, kompleksowa pomoc dla rodziny i opiekunów, poradnictwo Zakres działań:  Stała współpraca ITAKI z pomocą społeczną, służbą zdrowia, policją, strażą miejska, służbami konsularnymi na całym świecie, innymi organizacjami pozarządowymi oraz  międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz osób zaginionych Podmiot finansujący […]

więcej

Obywatel i prawo. Prawa Zaginionych i ich rodzin – kompleksowe poradnictwo prawne Fundacji ITAKA

Cele projektu: Propagowanie wiedzy o prawnych aspektach zaginięć oraz o tzw. porwaniach rodzicielskich Zakres działań: Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz osób zaginionych i ich rodzin – porady telefoniczne, spotkania w punkcie wsparcia, sporządzanie pism administracyjnych i procesowych Podmiot finansujący działania: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Instytut Spraw Publicznych

więcej

Walcz z depresją. Nie jesteś sam!

Cele projektu: Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat depresji, uświadomienie roli profilaktyki, wczesnego diagnozowania oraz leczenia depresji Planowane działania: Wydanie 3 broszur informacyjnych, realizacja i edycja 3 spotów, działanie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania;  telefon skierowany do osób z całego kraju, znaczną część stanowią mieszkańcy Warszawy Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy Czas trwania programu: 2011-2013

więcej

Wczytuję...