MENU

Realizowane projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Telefon 116 000

Cele: Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Zakres działania: Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede […]

więcej

Opiekuj się dzieckiem – kampania społeczna w kontekście przygotować do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert. Realizacja w 2012 roku

Cele:  Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert oraz wspieranie procesu wdrożeniowego tego systemu. Działania podjęte w ramach projektu mają przyczynić się do poszerzenia wiedzy społecznej  o poszukiwaniach zaginionych dzieci w Polsce, wiedzy  przede wszystkim koniecznej do udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku zaginięcia dziecka i do jak najszybszego jego odnalezienia. […]

więcej

Telefon 116 000

Cele: Zapobieganie zaginięciom dzieci i nastolatków Poszukiwanie zaginionych dzieci i nastolatków Wzrost świadomości społecznej na temat zaginięć i zapobiegania zaginięciom dzieci i nastolatków Wsparcie prawne i psychologiczne rodzin zaginionych dzieci i nastolatków Szkolenia Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA Zakres działania: Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu, Działania promocyjne telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – […]

więcej

Obywatel i prawo. Prawa Zaginionych i ich rodzin – kompleksowe poradnictwo prawne Fundacji ITAKA

Cele projektu: Propagowanie wiedzy o prawnych aspektach zaginięć oraz o tzw. porwaniach rodzicielskich Zakres działań: Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz osób zaginionych i ich rodzin – porady telefoniczne, spotkania w punkcie wsparcia, sporządzanie pism administracyjnych i procesowych Podmiot finansujący działania: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Instytut Spraw Publicznych

więcej

Wczytuję...