MENU

Realizowane projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

GeNN – Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości

Cele: Usprawnienie poszukiwań i poprawa sytuacji rodzin, które długotrwale poszukują zaginionych bliskich. Doprowadzenie do wyjaśnienia niewyjaśnionych spraw poszukiwawczych i identyfikacja NN zwłok. Ustalenie możliwości identyfikacyjnych NN zwłok ujawnionych przez policję w latach 1972- 2003 na podstawie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych. Zakres działania: Rozszerzenie bazy danych DNA o 300 profili genetycznych rodzin osób zaginionych przed 2003 r. Utworzenie w ITACE Bazy NN Zwłok, jedynego […]

więcej

Profesjonalni wolontariusze – profesjonalna pomoc zaginionym

Cele: Przeprowadzenie sprawnych i skutecznych poszukiwań osób zaginionych w Warszawie oraz udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom i bliskim osób zaginionych Zwiększenie wiedzy o problemie zaginięć oraz promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy Wzmocnienie potencjału zespołowego do realizacji zadań statutowych  Fundacji ITAKA poprzez stworzenie zintegrowanej społeczności wolontariuszy  Zakres działania: Rekrutacja i specjalistyczne przeszkolenie wolontariuszy Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji  Fundacji ITAKA Prowadzenie działań poszukiwawczych i pomocowych przez wyszkolonych […]

więcej

Rozszerzenie zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zaginionych i ich rodzin 

Cele: Poprawa dostępności do wiedzy z zakresu zagadnień prawnych, socjalnych, poszukiwawczych, związanych z sytuacją zaginięcia bliskiej osoby oraz poradnictwa i wsparcia psychologicznego oraz konsultacji z psychiatrą. Rozwiązanie problemów prawnych, emocjonalnych , socjalnych zaginionych i ich rodzin. Rozwój oferowanego poradnictwa dzięki możliwości skorzystania z mediacji oraz grup wsparcia. Podniesienie kompetencji członków grup poszukiwawczo-ratowniczych z zakresu psychologicznego funkcjonowania i wsparcia rodzin osób zaginionych. Podniesienie kompetencji i jakości pracy zespołu Fundacji […]

więcej

Monitoring of police activities while searching for missing people on open terrain

Goals: Aim of the project is monitoring of police activities in the scope of search and rescue organisations (SRO) inorder to search for missing people on open terrain and development of procedures for SRO as well as their cooperation with police Scope: Within the project organization of working groups and a consultation meeting with ITAKA, SRO, police, firebrigades […]

więcej

Wczytuję...