MENU

Realizowane projekty

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia pn. Centrum Wsparcia

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowi publicznym określonego w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Cele: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań: Przygotowanie  prowadzenia Centrum Wsparcia, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania Centrum Wsparcia. […]

więcej

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

Cele:  Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Zakres działania: Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede […]

więcej

Ulepszenie funkcjonowania linii 116 w Polsce, w celu zapewnienia stabilności i istotnej roli w krajowej polityce ochrony praw dziecka

Cele: Praca nad zapewnieniem stabilności linii 116 000 Rozwój i doskonalenie standardów obsługi telefonu 116 000 Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków Specjalistyczne wsparcie rodzin i bliskich zaginionych dzieci i młodzieży Rzecznictwo interesów osób zaginionych i ich rodzin względem instytucji publicznych Przeciwdziałanie zaginięciom  (w szczególności wśród młodzieży i dzieci) Lobbowanie na rzecz wprowadzenie nowych rozwiązań w przypadku ucieczek dzieci i nastolatków Wsparcie merytoryczne pracowników […]

więcej

GeNN – Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości

Cele: Usprawnienie poszukiwań i poprawa sytuacji rodzin, które długotrwale poszukują zaginionych bliskich. Doprowadzenie do wyjaśnienia niewyjaśnionych spraw poszukiwawczych i identyfikacja NN zwłok. Ustalenie możliwości identyfikacyjnych NN zwłok ujawnionych przez policję w latach 1972- 2003 na podstawie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych. Zakres działania: Rozszerzenie bazy danych DNA o 300 profili genetycznych rodzin osób zaginionych przed 2003 r. Utworzenie w ITACE Bazy NN Zwłok, jedynego […]

więcej

Wczytuję...