MENU

Realizowane projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Realizacja zadania z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PROO Priorytet 1a w ramach Narodowego Instytutu Wolności.

Realizacja zadania z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod tytułem: Rozwój instytucjonalny i organizacyjny fundacji w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego w ramach Narodowego Instytutu Wolności. Edycja 2019. Cel: Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu […]

więcej

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie”

Realizacja zadania pt.: „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie”. Cele: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań. Kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. Zakres działań: Prowadzenie całodobowej bezpłatnej infolinii […]

więcej

Prowadzenie telefonu interwencyjnego 116 000 w sprawie zaginionych dzieci oraz telefonu (22) 654 70 70 dla zaginionych dorosłych i ich rodzin

Cele: Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków Zakres działania: Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000 oraz telefonu (22) 654 70 70 dla zaginionych dorosłych i ich rodzin, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego […]

więcej

Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych.

Realizacja projektu pt. Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” w ramach programu Gospostrateg „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Cele: Prowadzenie badań dotyczących zjawiska zaginięcia we wszystkich jego aspektach Opracowanie monografii na temat sytuacji prawnej zaginionego i jego bliskich Opracowanie rozwiązań informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań. Zakres działań: Analiza i opracowanie dynamiki, […]

więcej

Wczytuję...