MENU

Realizowane projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Program COVID-19 w ramach funduszu Narodowego Instytut Wolności

Fundacja ITAKA realizuje zadanie „Rozwój poradnictwa w tematyce zaginięć oraz tematyce zw. z pandemią COVID-19″ w ramach Programu COVID-19 finansowanego przez Narodowy Instytut Woloności. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć […]

więcej

Projekt RADAR

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych realizuje na zlecenie Komisji Europejskiej projekt „RADAR – Running Away: Drivers, Awareness, Responses” (Nastoletnie ucieczki – przyczyny, zapobieganie, odpowiedzi). Projekt realizowany jest przez konsorcjum organizacji pozarządowych pod kierownictwem Missing Children Europe we współpracy z Uniwersytetem w Liège oraz następującymi organizacjami pozarządowymi: – Fondation Pour Enfants Disparus Et Sexuelement Exploites (Belgia), – To Hamogelo Tou Paidiou […]

więcej

Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia pn. Centrum Wsparcia

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowi publicznym określonego w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Cele: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań: Przygotowanie  prowadzenia Centrum Wsparcia, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania Centrum Wsparcia. […]

więcej

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie”

Realizacja zadania pt.: „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie”. Cele: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań. Kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. Zakres działań: Prowadzenie całodobowej bezpłatnej infolinii […]

więcej

Wczytuję...