MENU

O Współpracy

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od początku istnienia, czyli od 1999 roku, współpracuje z policją. Kontakt z funkcjonariuszami policji jest codziennym elementem naszej pracy.

Opieramy się o zasady wprowadzone w Zarządzeniu Nr 124 Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji z dnia 4 czerwca 2012 r., poz. 29 i zastąpiło dotychczasowe Zarządzenie Nr 352 Komendanta Głównego Policji, które obowiązywało od 2003 r.

Współpracę Fundacji ITAKA i Policji reguluje Porozumienie o współpracy zawarte 25 maja 2009 r. miedzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Wcześniej nastąpiło uregulowanie współpracy Fundacji ITAKA z Komendą Stołeczną Policji.
Dnia 14 marca 2008 r. Fundacja ITAKA podpisała porozumienie o współpracy z Komendą Stołeczną Policji.