MENU

O Współpracy

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od początku istnienia, czyli od 1999 roku, współpracuje z policją. Kontakt z funkcjonariuszami policji jest codziennym elementem naszej pracy.

Opieramy się na zasadach wprowadzonych w Zarządzeniu Nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji (Dz.Urz.KGP.2018.77) z dnia 19. lipca 2018 r. i zastąpiło dotychczasowe Zarządzenie nr 124 z 2012 roku.

Współpracę Fundacji ITAKA i Policji reguluje Porozumienie o współpracy zawarte 25 maja 2009 r. miedzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Wcześniej nastąpiło uregulowanie współpracy Fundacji ITAKA z Komendą Stołeczną Policji.
Dnia 14 marca 2008 r. Fundacja ITAKA podpisała porozumienie o współpracy z Komendą Stołeczną Policji.