MENU

KOORDYNATOR DZIENNY CENTRUM WSPARCIA

KOORDYNATOR DZIENNY CENTRUM WSPARCIA dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
(Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020)

Centrum Wsparcia zapewnia całodobową, bezpłatną i profesjonalną pomoc psychologiczną osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego. Pomoc udzielana jest trzema kanałami: telefonicznym, mailowym oraz czatowym. Praca odbywa się w systemie zmianowym dzień/noc, 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. Miejsce pracy: Warszawa – Śródmieście.

Szukamy Psychologa – Koordynatora Dziennego, Czyli Osoby

 •  która zagwarantuje koordynację dzienną pracy zespołu
 • nadzór prowadzonych działań

Zadania

 •  zapewnienie wsparcia merytoryczne osobom dyżurującym
 • prowadzenie szkoleń dla konsultantów
 • koordynowanie działania Centrum Wsparcia
 • dyżurowanie w Centrum Wsparcia

Oczekujemy

 •  wyższego wykształcenia, dyplomu studiów wyższych na kierunku psychologia
 • doświadczenia w pracy wsparciowej osób w kryzysie w telefonie zaufania lub innej linii wsparciowej
 • dojrzałości emocjonalnej
 • wysokiego poziomu kompetencji społecznych zarówno w sferze inter- jak i intrapersonalnej
 • odporności na stres i umiejętności działania pod presją
 • sumienności i odpowiedzialności
 • umiejętności obsługi komputera i poruszania się po Internecie
 • znajomości pakietu MS Office
 • umiejętności organizacji pracy
 • mile widziana znajomość języków obcych na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • mile widziane doświadczenie w zakresie koordynowania zespołem osób udzielających wsparcia w warunkach telefonu zaufania

Oferujemy

 • umowę zlecenie na okres trwania projektu – do 31 grudnia 2020 r.
 • możliwość pracy w fantastycznym zespole

Zgłoszenia (CV + referencje) prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@liniawsparcia.pl

Oferta ważna do dnia 31 stycznia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
administracja@zaginieni.pl.
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, administracja@zaginieni.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższym ogłoszeniem

Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zamieszczenia ogłoszenia

Uprawnienia: Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.