MENU

LEKARZ PSYCHIATRA – CENTRUM WSPARCIA

LEKARZ PSYCHIATRA po ukończeniu min. pierwszego roku specjalizacji do CENTRUM WSPARCIA dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
(Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020)

Miejsce pracy: Warszawa – Śródmieście.

Praca polega na konsultacjach telefonicznych i mailowych w zakresie:
1) udzielania wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi
2) doradztwa osobom podejrzewającym u siebie występowanie zaburzeń psychicznych
3) udzielania wsparcia i informacji rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi
4) kierowanie do odpowiednich instytucji i ośrodków, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc
5) udzielania informacji dotyczących prawnych aspektów leczenia psychiatrycznego w Polsce

Wymagania:
– umiejętność pracy w zespole
– empatia
– podstawowa znajomość języka angielskiego oraz programu MS office

Zgłoszenia (CV + referencje) prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@liniawsparcia.pl
W tytule podając „psychiatra”.

Oferta ważna do dnia 31 stycznia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:
Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
administracja@zaginieni.pl.
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, administracja@zaginieni.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższym ogłoszeniem.

Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zamieszczenia ogłoszenia

Uprawnienia: Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.