MENU

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Alicja Tomaszewska
prezes zarządu

Anna Jurkiewicz
wiceprezes zarządu

Patrycja Szczepańska
członek zarządu

Kontakt: tel. 22 620 16 10, e-mail: zarzad@zaginieni.pl

Rada Fundacji

  • Irena Dawid-Olczyk, Fundacja La Strada,
  • Bożena Dudko, fundator
  • dr Barbara Passini, dyrektor Krajowego Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego TPD, Vice-przewodnicząca Rady Fundacji ITAKA
  • dr Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
  • Wojciech Tochman, fundator
  • prof. Jan Widacki, poseł na Sejm RP (przewodniczący Rady)
  • prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego