MENU
Wróć

Zakończyły się spotkania realizowane w ramach projektu „Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie”

25 września 2015 odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było podsumowanie projektu „Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie” oraz przedstawienie postulatów zmian w zakresie wykorzystania organizacji poszukiwawczo-ratowniczych (OPR) do poszukiwań osób zaginionych na otwartym terenie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Górskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego oraz Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Kęty.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja o projekcie, którą przedstawiła Prezes Fundacji ITAKA Alicja Tomaszewska. „Zaginięcie to sytuacja kryzysowa, w której często zagrożone jest ludzkie życie. Aby szanse na znalezienie osoby żywej były największe, działania poszukiwawcze należy podjąć natychmiast. Rodziny osób zaginionych zgłaszające się do Fundacji ITAKA sygnalizują, że w przypadku zaginięć na otwartym terenie nie zawsze wykorzystywane są wszystkie środki poszukiwawcze. Dlatego niezbędny  wydaje się monitoring zadysponowań różnych organizacji poszukiwawczo-ratowniczych przez policję.Należy opracować szczegółowe procedury dla policji dotyczące zadysponowania OPR oraz zakresu współpracy pomiędzy organizacjami poszukiwawczo-ratowniczymi a policją oraz wypracować system kontroli wdrażania nowopowstałych procedur” – podkreślała Prezes Fundacji ITAKA.

Następnie Sylwia Kaczan, dyrektor Fundacji przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych przez Fundacje podczas trwania projektu. W badaniu brały udział: grup poszukiwawczo-ratownicze działające przy OSP, przy PCK oraz  cywilne stowarzyszenia prowadzące poszukiwana w terenie otwartym, grupy GOPRu, grup specjalistyczne działające przy Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze policji z wydziałów kryminalnych. Wśród wymienionych wyżej podmiotów biorących udział w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym zostały przeprowadzone ankiety, a na ich postawie analiza danych dotyczących udziału w akcjach poszukiwawczych oraz analiza trudności i potrzeb związanych ze skutecznym wykorzystywaniem organizacji poszukiwawczo-ratowniczych.

Najważniejszą częścią spotkania było zaprezentowanie  gościom postulatów zmian dotyczących ogólnie pojętej współpracy między organizacjami poszukiwawczo-ratowniczymi a instytucjami państwowymi, która mogłaby usprawnić w przyszłości dysponowanie grup poszukiwawczo-ratowniczych przez policję podczas poszukiwań na terenie otwartym.

Obrady, który trwały niemal 6 godzin były bardzo burzliwe, a efektem tych rozmów będzie publikacja z podsumowaniem wniosków oraz postulatów zmian, którą przygotuje Fundacji ITAKA.

Organizatorem spotkania konsultacyjnego była Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty.

 

Wróć