MENU
Wróć

„Skutecznie (za)dbajmy o nasze dane”

03.04.2017 – wystąpienie dla RODON z Radomia podczas spotkania „Skutecznie (za)dbajmy o nasze dane” z prezentacją „Poszukiwania i publikacja wizerunku”.

Podczas spotkania „Skutecznie (za)dbajmy o nasze dane” zorganizowanego przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli prawnik i fundraiser Fundacji ITAKA, Grzegorz Kostka, przedstawił uczestnikom prezentację dotyczącą poszukiwań i związaną z nimi publikacją wizerunku osób zaginionych. Wśród panelistów znaleźli się również pani Podinspektor Aneta Pawlińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, pani psycholog Agnieszka Siczek oraz pan Grzegorz Decka, informatyk Sendnet współpracujący z Urzędem Miejskim w Radomiu.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu, jawności przesyłania danych i dostępu do nich przez osoby trzecie. Prezentacja Fundacji ITAKA zawierała informacje o sposobach poszukiwania osób zaginionych poprzez publikację wizerunku.

ue-logo

Wróć