MENU
Wróć

15. rocznica uruchomienia w Europie numeru 116 000 

Dziś mija 15 lat od uruchomienia w Europie numeru 116 000, który w Polsce znany jest jako Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Numer obsługują 32 europejskie organizacje zrzeszone w federacji Missing Children Europe. W Polsce za jego obsługę odpowiada Fundacja ITAKA. 

116 000 to europejski numer interwencyjny Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka, pod którym można uzyskać bezpłatną i natychmiastową pomoc w przypadku zaginięcia dziecka. Połączenia są odbierane w danym kraju przez przeszkolony i profesjonalny personel organizacji specjalizujących się w sprawach zaginięć dzieci. Działania są podejmowane we współpracy z organami ścigania.

Każda osoba zaangażowana w sprawę zaginięcia dziecka (dziecko, rówieśnik, przyjaciel, członek rodziny, opiekun lub nauczyciel) może zadzwonić pod numer 116 000 i otrzymać natychmiastowe wsparcie emocjonalne, psychologiczne, socjalne, prawne i administracyjne.

– Numer 116 000 to jedna z najważniejszych międzynarodowych inicjatyw na rzecz zaginionych dzieci i ich rodzin. Ma ona ogromny wpływ na sposób poszukiwań zaginionych dzieci i nastolatków. Dzięki temu projektowi nie tylko została zacieśniona współpraca między organizacjami, które zajmują się zaginionymi dziećmi, ale również sam proces poszukiwań stał się szybszy i bardziej efektywny. – Prowadzenie tego numeru w Polsce to dla naszej Fundacji wielki zaszczyt i zarazem duża odpowiedzialność – mówi Alicja Tomaszewska, prezes Fundacji ITAKA.

W czasie pandemii COVID-19 116000 operatorzy linii interwencyjnych musieli zająć się rekordową liczbą spraw. Wymagało to od nich dużych nakładów czasu i energii, ponieważ dzwoniący byli pozbawieni innego wsparcia. Państwa członkowskie oraz UE muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za zabezpieczenie prawa dzieci do dostępu do takich usług wsparcia, gdyż mają one kluczowe znaczenie dla społeczeństwa.

W Polsce numer 116 000 wspiera finansowo Orange Polska i MSWiA.

Wróć