MENU
Wróć

II spotkanie w ramach projektu „Monitoring działań Policji w poszukiwaniu zaginionych na terenie otwartym”

12 grudnia 2014 Fundacja ITAKA wraz Grupą Poszukiwawczo- Ratownicza OSP Kęty zorganizowały kolejny panel w ramach projektu „Monitoring działań Policji w poszukiwaniu zaginionych na terenie otwartym”. Zaproszeni goście rozmawiali o możliwościach wykorzystania przez policję potencjału grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Głównym tematem dyskusji były trudności w dysponowaniu Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych. Problem dotyczy zwłaszcza grup bez psów ratowniczych, które mają profesjonalne zasoby i sprzęt do poszukiwania osób oraz grup posiadających psy ratownicze bez aktualnej certyfikacji. Wydaje się, że najistotniejszym działaniem w tym zakresie jest wypracowanie jasnych procedur współpracy policji z grupami poszukiwawczymi, które umożliwią skuteczniejsze poszukiwania na terenie otwartym.

W dalszej części spotkania zaakcentowano dobre praktyki dotychczas wypracowane w poszukiwaniach tj. bezpośrednie kontakty CPOZ z grupami poszukiwawczymi. Wskazano również na istniejące braki np. czekanie przez grupy po kilka godzin na zgodę, aby dołączyć do poszukiwań prowadzonych przez Policję.

Kolejnym ważnym aspektem jest postrzeganie społeczne działań służb podczas poszukiwań. Zadania podmiotów biorących udział w poszukiwaniach są różne „ratownicy mają ratować życie, Policja ma zapewnić bezpieczeństwo obywateli” podkreśla starszy instruktor ratownictwa górskiego Rafał Chrustek z Grupy Podhalańskiej GOPR. Tymczasem rodziny osób zaginionych często oczekują, co zrozumiałe natychmiastowej pomoc i ratowania życia ich najbliższych od każdego. Co może w sytuacji bezpośredniego kontaktu w czasie poszukiwań rodzić nieporozumienia i frustracji, zarówno z jednej jak i drugiej strony.
Jednocześnie zauważono, że w Polsce brakuje wspólnych szkoleń i unifikacji grup poszukiwawczych w zakresie poziomu przygotowania do pracy w terenie.
Obszary wskazane w dyskusji pokazują, że temat poszukiwań terenowych w Polsce wymaga stworzenia wspólnych standardów dla podmiotów biorących udział w poszukiwaniach. Okazja do podzielenia się doświadczeniami przez przedstawicieli służ i organizacji poszukujących osób zaginionych, daje szanse na rozwiązania w tym zakresie, co z kolei może się przyczynić do bardziej skutecznych poszukiwań.

W spotkaniu brali udział specjaliści z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KG Policji, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego , Straży Pożarnej, GOPR’u oraz Koordynatorzy Ds. Poszukiwań z Policji z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach.

10801804_833383913391376_1526272443845515223_n 1509711_833383960058038_298663927575281078_n  10850112_833383873391380_1146095713063850352_n

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji
www.ngofund.org.pl

 

Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie - baner

Wróć