MENU
Wróć

25 kwietnia Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

25 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Alienację rodzielską można zdefiniować jako szereg celowych zachowań i działań podejmowanych przez jednego rodzica, które mają doprowadzić do ograniczenia kontaktów dziecka z drugim rodzicem.  W skrajnych przypadkach alienacja rodzicielska może doprowadzić do porwania rodzicielskiego. Dlatego, Fundacja ITAKA przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawników i psychologów Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego.

Utrudnianie kontaktów z drugim rodzicem, nastawianie dziecka przeciwko niemu, oczernianie, manipulowanie – to tylko część zachowań, które mogą być uznane za przejawy alienacji rodzicielskiej. Z tego typu postępowaniem można mieć do czynienia, gdy partnerzy rozwodzą się lub rozstają i nie są w stanie porozumieć się w sprawie opieki nad dzieckiem. Zwykle zaczyna się niewinnie np. od ośmieszania byłego partnera w oczach dziecka. Wraz z upływem czasu, zachowania mogą się nasilać i przyjmować inne formy polegające np. na niszczeniu prezentów otrzymanych od drugiego rodzica czy też na kreowaniu negatywnych wspomnień.

Długofalowe konsekwencje tych działań mają destrukcyjny wpływ zarówno na psychikę dziecka, jak i jego relacje z jednym z rodziców.  Co więcej, mogą dawać o sobie znać w dorosłym życiu dziecka w postaci trudności w relacjach, nadużywania substancji odurzających czy depresji.

Rodzice, którzy mierzą się z problemem alienacji i izolacji, mogą skorzystać z porad prawników i psychologów Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego.

Centrum Wsparcia i Mediacji rozpoczęło działalność 1 stycznia 2022 roku i świadczy bezpłatne poradnictwo:

  • prawne,
  • psychologiczne,
  • mediacyjne

Kontakt z prawnikami i psychologami CWiM możliwy jest przez telefon oraz online. Aby uzyskać poradę, wystarczy zadzwonić pod numer 116 000, który jednocześnie jest ogólnoeuropejskim Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Fundacja ITAKA od dziewięciu lat jest operatorem tego numeru w Polsce.

Do połowy 2018 r. Policja rejestrowała około 600 przypadków porwań rodzicielskich rocznie. Jednak wraz z wejściem w życie Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.06. 2018 r., zmieniły się regulacje w kwestii przyjmowania zgłoszeń dot. sytuacji porwania rodzicielskiego przez Policję. Aktualnie sprawy nie są rejestrowane. W niektórych przypadkach zdarzenia te były właśnie konsekwencją wcześniejszych zachowań, które doprowadziły do alienacji jednego z rodziców.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych tematem porwań rodzicielskich zajmuje się już od 2012 roku. Niestety, z roku na rok, liczba zgłaszanych do Fundacji spraw wzrasta, a pandemia tylko spotęgowała to zjawisko. Specjaliści z Zespołu Prawnego Fundacji podejmując pracę z rodzinami w konflikcie rodzicielskim nie rozstrzygają sporu. Nadrzędnym celem ich działań jest pomoc rodzicom, których prawo do bycia z dzieckiem zostało bezprawnie odebrane, i doprowadzenie do prawnego uregulowania relacji dziecka z obojgiem rodziców. Teraz, w ramach prowadzonego przez Fundację Centrum Wsparcia i Mediacji, rodzice mogą, poza wsparciem prawników, otrzymać także pomoc psychologiczną i możliwość mediacji.

Przypadający na 25 kwietnia Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej to doskonały moment na to, żeby zwrócić uwagę skonfliktowanych ze sobą rodziców na konsekwencje podejmowanych przez nich decyzji. Niestety, im dłużej trwa izolacja dziecka od jednego z rodziców, tym trudniej przywrócić mu prawidłową sytuację wychowawczą.

Obserwując narastająca skalę zjawiska, Fundacja ITAKA postanowiła utworzyć Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego. Pomoc psychologa czy mediatora może zapobiec tak drastycznej sytuacji, jaką jest uprowadzenie rodzicielskie. Planujemy nie tylko wzmocnić działania profilaktyczne, ale również zaoferować realną pomoc rodzicom, którzy są alienowani w kontaktach z dzieckiem, bądź ich dziecko padło ofiarą uprowadzenia rodzicielskiego – mówi Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce bazujący na modelu nordyckim. Będzie on opierał się na wynikach badań przeprowadzonych w Norwegii przez zespół pod kierownictwem prof. Wojciecha Nowiaka. Naukowcy skupią się na analizie sposobu działań norweskich instytucji i organizacji w sytuacjach konfliktu o dziecko, z uwzględnieniem zjawiska uprowadzeń i alienacji rodzicielskiej. Na podstawie wyników badań, powstaną broszury, którymi w swojej działalności poradniczej kierować będą się specjaliści Centrum Wsparcia i Mediacji. Zawarta w nich wiedza ma służyć wykazaniu, że eskalacji pewnych zachowań i ewentualnego konfliktu można uniknąć, korzystając m.in. z procedury mediacji.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Więcej szczegółów na stronie https://porwaniarodzicielskie.pl/

 

 

Wróć