MENU
Wróć

25 maja 2014 – Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

W tym roku, już po raz dziesiąty obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Jest to szczególny dzień, poświęcony pamięci zaginionych dzieci oraz solidarności z ich rodzinami. Znakiem rozpoznawczym tego dnia jest kwiat niezapominajki, który symbolizuje nieustającą pamięć o najmłodszych zaginionych. Rocznie w Polsce ginie aż 150 dzieci do 7 roku życia.

Aby jeszcze wyraźniej uświadomić społeczeństwu zagrożenie, jakim może być dla dzieci niedostateczna opieka dorosłych lub zwyczajnie – chwila nieuwagi, Fundacja ITAKA wraz z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP, Grupą Ratownictwa Specjalistycznego s12, Grupą Ratownictwa Specjalistycznego OSP Łódź – Jędrzejów, Stowarzyszeniem STORAT i PCK zorganizowała modelowe poszukiwania zaginionych dzieci. 17 maja w godzinach wieczornych
w podwarszawskim lesie ratownicy, wolontariusze i dziennikarze podzieleni na grupy, poszukiwali dwójki dzieci, które tym razem nie były wirtualnymi, ale jak najbardziej realnymi pozorantami. Tego typu poszukiwania w Polsce zostały zorganizowane po raz pierwszy. W celach poszukiwawczych użyto wyspecjalizowanego w tego typu zadaniach policyjnego drona i psów ratowniczych. Dodatkowo poszukiwania utrudniała deszczowa pogoda i zbliżająca się noc, a także bagnisty, leśny teren, na którym znajdowały się zbiorniki retencyjne. Akcja zakończyła się sukcesem i dzieci całe i zdrowe wróciły do rodziców. Symulowane poszukiwania były także testem przed zbliżającym się okresem letnim.

mddz2014_1 mddz2014_2 mddz2014_3

Fundacja ITAKA jak co roku tego dnia, pragnie zwrócić szczególną uwagę i wzbudzić czujności opiekunów, a tym samym zminimalizować zjawisko zaginięć wśród nieletnich. 25 maja na krakowskim rynku odbyła się już druga akcja profilaktyczna, podczas której przedstawiciele Fundacji ITAKA rozdawali ulotki i opaski na rękę dla najmłodszych, a także udzielali porad, jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją. Poza edukacją w zakresie profilaktyki, przez cały czas prowadzone są także działania uświadamiające w jaki sposób postępować w przypadku zaginięcia dziecka.

Profilaktyka

W wielu przypadkach ostrożność i czujność rodziców lub opiekunów może uchronić zaginięciem, zwłaszcza tych najmłodszych dzieci. W tym celu należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • niepozostawianie dziecka do lat 10 w domu bez opieki osoby dorosłej
  • niepozostawianie dziecka do lat 7 samego na podwórku
  • dziecko powinno znać zasady zachowania się wobec zaczepiającej je osoby dorosłej
  • dziecko powinno znać najwcześniej jak to możliwe swoje nazwisko, adres i telefon opiekuna
  • uświadomienie sobie, że to my, rodzice jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych dzieci i to my powinniśmy ich pilnować.

Reakcja – liczy się czas!

W sytuacji, gdy dojdzie do zaginięcia dziecka, bardzo ważna jest szybka reakcja. Kluczowa jest pierwsza godzina, kiedy należy przeszukać okolicę oraz zgłosić zaginięcie na policji. Należy pamiętać, że w przypadku zaginięcia dzieci, jak i dorosłych, nie obowiązuje reguła 24 godzin i zgłoszenie musi zostać przyjęte od razu. Fundacja ITAKA prowadzi bezpłatny „Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka”, który jest dostępny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc pod nr 116 000 można zgłosić zaginięcie dziecka, uzyskać poradę oraz wsparcie. Przy telefonie dyżurują specjaliści ds. poszukiwań, prawnicy oraz psycholodzy. Jest to linia dedykowana rodzicom i opiekunom, którym zaginęło dziecko, a także nastolatkom, które uciekły z domu. Pod tym numerem można również zostawiać informację o losach zaginionych dzieci.

Obecnie Fundacja ITAKA poszukuje na terenie kraju 29 nieletnich, z czego 12 to dzieci poniżej 12 roku życia. Problem zaginięć jest złożony, a jego przyczyny są bardzo różne. W przypadku młodszych dzieci głównym powodem jest nienależyta opieka, całkiem małe często giną wskutek dokonania przestępstwa, natomiast przyczyną zaginięć starszych dzieci i młodzieży są ucieczki z domu, które mogą mieć rozmaite podłoże.

Wróć