MENU
Wróć

III Ekspercka Konferencja „Poszukiwanie Osób Zaginionych w Polsce i w Europie – 2013”

Od 20 do 21 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Fundacji ITAKA, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji pn. „Poszukiwanie Osób Zaginionych w Polsce i Europie – 2013”.

Jak co roku konferencję otworzy Małgorzata Tusk, małżonka Premiera RP, Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA, Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnętrznych i nadinspektor Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji.

Wśród zaproszonych gości są eksperci ds. poszukiwań, europejskie organizacje pozarządowe, zajmujące się poszukiwaniem osób zaginionych, a także przedstawiciele policji i grup poszukiwawczo – ratowniczych z całej Polski.

Pierwszego dnia konferencji planowane jest ogłoszenie uruchomienia systemu Child Alert w Polsce. System ten umożliwia szybką reakcję Policji w momencie zaginięcia dziecka. Zaginięcie to musi spełniać określone kryteria, a przede wszystkim nosić znamiona przestępstwa i stanowić realne zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka. Dzięki temu znacznie skróci się czas dotarcia z informacją do społeczeństwa, co jednocześnie zwiększy szansę na odnalezienie dziecka.

Jak w latach ubiegłych, cały pierwszy dzień poświęcony będzie tematyce zaginięć dzieci. Omówione zostanie m.in. działanie systemu Child Alert w Grecji przez przedstawiciela organizacji The Smile of the Child i doświadczenia holenderskiego Amber Alert Europe. Fundacja ITAKA zamierza także poruszyć problem porwań rodzicielskich, które stają się coraz częstszą przyczyną zaginięć.

Drugiego dnia konferencji zaplanowane są prelekcje na temat poszukiwania zaginionych dorosłych. Cykl prelekcji rozpoczęty zostanie przedstawieniem najnowszych metod poszukiwawczych polskiej Policji i prezentacją DRONÓW, bezzałogowych samolotów, wykorzystywanych przy poszukiwaniach osób zaginionych. Będziemy też mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wykorzystywanymi przez nich metodami poszukiwawczymi.

Spotkanie odbywać się będzie w sali konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5. Wszystkie media zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy 20 listopada br. o godzinie 10.00. Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej!

Wróć