MENU
Wróć

III konferencja Fundacji ITAKA na temat poszukiwań i uruchomienie systemu Child Alert

W dniach 20-21 listopada br. w Warszawie odbywa się III edycja konferencji Fundacji ITAKA „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i Europie”, zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Komendą Główną Policji. Wydarzenie otworzyła m.in. pani Magłorzata Tusk, małżonka Premiera RP. Najważniejszym tematem było włączenie „Child Alert” w Polsce, ogólnoeuropejskiego systemu poszukiwania dzieci w nagłych przypadkach, a także nowe metody i narzędzia pomagające skutecznie poszukiwać zaginione osoby.

Dnia 20 listopada 2013 roku, pierwszego dnia konferencji, został włączony system „Child Alert Polska”. Tym samym Polska dołączyła do koalicji innych Państw europejskich, które w razie wyjątkowej sytuacji zagrożenia życia będą natychmiastowo mobilizować wszystkie służby, instytucje oraz media do ogólnokrajowych i między granicznych poszukiwań zaginionego dziecka. Celem włączenia alertu jest ratowanie życia gdy dziecko zaginie, zostanie porwane lub jest ofiarą handlu ludźmi – przez natychmiastową aktywizację społeczeństwa przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków przekazu. System opiera się na połączeniu sił ekspertów organów ścigania ds. osób zaginionych i specjalistów IT, którzy od wielu lat wprowadzają innowacje do systemów powiadomień o dzieciach zaginionych. Fundacja ITAKA była inicjatorem przystąpienia Polski do tego projektu. Za wdrożenie i przygotowanie systemu, a także za włączanie alertu w razie nagłych przypadków, odpowiada Komenda Główna Policji.

Bardzo ważnymi gośćmi na konferencji byli doświadczeni eksperci zagraniczni – Ioanna Lagoumintzi z greckiej organizacji „The smile of the child” i Frank Hoen, dyrektor Amber Alert w Holandii, którzy opowiedzieli jak działanie systemu Child Alert sprawdza się w ich krajach.

child_alert_konferencja_1 child_alert_konferencja_2

W drugim dniu konferencji m.in. zostanie przedstawione działanie aplikacji mobilnej oraz internetowej, przygotowanych przez firmy zewnętrzne w ramach współpracy pro bono, zaprojektowanych specjalnie na potrzeby poszukiwań przeprowadzanych przez Fundację ITAKA. Aplikacja mobilna na smartfony to natychmiastowy kanał przekazania informacji o zaginionych osobach z zaawansowanym systemem powiadomień, oparty o zdefiniowane preferencje użytkownika. Daje mu możliwość natychmiastowego dotarcia do szczegółowych danych o poszukiwanej osobie oraz szybkiego skontaktowania się z Fundacją poprzez formularz kontaktowy. Jedną z opcji jest też możliwość dokładnego określenia miejsca, w którym widziano osobę dzięki wykorzystaniu odbiornika GPS.

Z kolei aplikacja internetowa to interaktywna mapa zaginionych uruchomiona na profilu Fundacji ITAKA na portalu Facebook. Służy do błyskawicznego rozprzestrzeniania się wizerunku poszukiwanej osoby – w poszukiwania mogą czynnie zaangażować się osoby z najbliższej okolicy zaginionego. Aplikacja zawiera mapę Europy, na której oznaczono miejsca zaginięć wraz z informacjami o poszukiwanych osobach. Poprzez kliknięcie zamieszczonej na mapie miniaturki ze zdjęciem zaginionego, otwieramy okno z jego danymi oraz mamy możliwość udostępnienia informacji o zaginięciu na Facebooku, a także np. wydrukowania plakatu do zawieszenia w naszej okolicy. Jest to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce wykorzystywana do poszukiwań, która współdziała z bazą danych osób zaginionych prowadzonych przez Fundację ITAKA.

child_alert_konferencja_3 child_alert_konferencja_4

Kolejnym tematem z zakresu nowych technologii, który zostanie przedstawiony przez Wydział Poszukiwań Komendy Głównej Policji, będzie Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań i wykorzystanie systemów BSL, czyli bezzałogowych statków latających w poszukiwaniu osób zaginionych. Mają one wszechstronne możliwości zastosowania, bez zbędnego narażania na niebezpieczeństwo operatora i osób trzecich. Drony mają możliwość planowania zdalnego lotu w oparciu o dostępne dane takiej jak pozycjonowania GPS, zdjęcia satelitarne, czy ukształtowanie terenu na podstawie aktualizacji Map Google. Mogą obserwować teren i obiekty przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej FLIR, podczerwieni pasywnej lub światła widzialnego w jakości HD.

Zakres zagadnień poruszonych na konferencji pokazuje, że wykorzystując nowoczesne technologie, Fundacja ITAKA oraz odpowiednie organy państwowe zyskują obecnie coraz lepsze narzędzia, pomagające jeszcze skuteczniej i coraz szybciej odnajdywać zaginione dzieci oraz osoby dorosłe.

child_alert_konferencja_5 child_alert_konferencja_6


Kontakt dla mediów:

Ilona Sikorska: +48 535 225 777, ilona.sikorska@zaginieni.pl
Gabriel Kuriata: +48 534 665 777, gabriel.kuriata@zaginieni.pl

Wróć