MENU
Wróć

IV spotkanie w ramach projektu „Monitoring działań policji w poszukiwaniu zaginionych na terenie otwartym”

17 kwietnia 2015 odbędzie się już czwarte spotkanie w ramach projektu „Monitoring działań policji w poszukiwaniu zaginionych na terenie otwartym”. Panel dyskusyjny dotyczący działań organizacji poszukiwawczo-ratowniczych w terenie otwartym tym razem odbędzie się w Warszawie.

Po raz czwarty  przedstawiciele: Policji ( z Komend Wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej), CPOZ KG Policji, Straży Pożarnej, organizacji poszukiwawczych spotkają się,  aby omówić  trudności w dysponowaniu Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych.

Podczas  pierwszej części spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące zasobów jakimi dysponują poszczególne służby i organizacje prowadzące poszukiwania osób zaginionych w terenie oraz efektywnego ich dysponowania (procedury Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego, porozumienia GPR z Policją)

Druga część będzie poświęcona aspektom praktycznym. Będziemy rozmawiać o organizacji sztabu  w terenie oraz wykorzystaniu technicznych możliwości  w czasie akcji (oprogramowania, mapy, GPS).

Na zakończenie podjęte zostaną kwestie problematyczne związane z rozwiązaniami systemowymi – wspólnie zastanowimy się, co się poprawiło w zakresie poszukiwań terenowych, a co nadal wymaga zmiany.

Organizatorem spotkania jest Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Zaproszeni są  goście z województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.


Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji
www.ngofund.org.pl

 

Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie - baner

Wróć