MENU
Wróć

AMBER Alert Europe, wraz z partnerami, rozpoczyna ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu pomoc rodzicom w przypadku zaginięcia dziecka

Kampania ”Sprawdź. Pomyśl. Zgłoś.”, przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, prowadzona będzie w 16 krajach. Materiały edukacyjne, na których opiera się kampania zostały przetłumaczone na 14 języków. W Polsce, z ramienia AMBER Alert Europe kampanię poprowadzą: Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacja ITAKA. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego AMBER Alert Europe, Europejskie Centrum ds. Zaginionych Dzieci, rozpoczyna kampanię „Sprawdź, pomyśl, zgłoś”. Rodzice i opiekunowie dzieci, do których skierowana jest ta inicjatywa, otrzymają kompleksowy przewodnik pokazujący, jakie czynności – krok po kroku – należy wykonać, gdy zaginie ich dziecko.

Kampania rozpocznie się jednocześnie w 16 krajach Europy. W zależności od kraju w działania zaangażowane będą ministerstwa spraw wewnętrznych, policja krajowej i wiodące organizacje non-profit zajmujące się ochroną i tematyką zaginięć dzieci. Nazwa kampanii odnosi się do kolejnych kroków, jakie powinni podjąć rodzice i opiekunowie, gdy dojdzie do zaginięcia dziecka. 

  • „Sprawdź”, aby zweryfikować, że dziecko rzeczywiście nie znajduje się w pobliżu i doszło do jego zaginięcia
  • „Pomyśl”, aby przypomnieć sobie kluczowe szczegóły i ocenić sytuację 
  • „Zgłoś”, aby niezwłocznie powiadomić Policję

Każdego roku tysiące rodzin doświadcza traumy związanej z zaginięciem dziecka. W takich sytuacjach wiedza o tym, jakie kroki należy podjąć, aby szybko rozpocząć poszukiwania dziecka, może mieć ogromne znaczenie. Mając tę świadomość AMBER Alert Europe przy przygotowaniu kampanii współpracował z ekspertami ds. zaginięć. Dzięki tej inicjatywie rodzice i opiekunowie otrzymają istotne informacje i wskazówki, które umożliwią im szybkie i skuteczne działanie w przypadku zaginięcia dziecka.

– Każdego roku w Europie dochodzi do zaginięć 300 000 dzieci. Kampania „Sprawdź. Pomyśl. Zgłoś” jest kamieniem milowym w naszych nieustannych wysiłkach na rzecz ochrony dzieci i wspierania rodzin w czasach kryzysu – powiedział Frank Hoen, prezes i założyciel AMBER Alert Europe. – Wyposażając rodziców w wiedzę dotyczącą kroków, jakie należy podjąć po zaginięciu dziecka, dążymy do skrócenia czasu reakcji i zwiększenia szans na szczęśliwe zakończenie takich sytuacji – dodał Hoen.

Kampania Sprawdź. Pomyśl. Zgłoś. będzie prowadzona w Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czechach, Włoszech, na Litwie, Malcie, Holandii, Macedonii Północnej, Polsce, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Ulotka dla rodziców i opiekunów – Co zrobić, gdy zaginie dziecko?

Więcej informacji na stronie: https://www.amberalert.eu/check-think-report/pl-2 

NOTA DO REDAKCJI

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na:

www.amberalert.eu/check-think-report

Materiały dotyczące kampanii znajdują się na stronie

www.amberalert.eu/press 

O Fundacji AMBER Alert Europe

AMBER Alert Europe, Europejskie Centrum Zaginionych Dzieci, jest fundacją, która dąży do poprawy ochrony zaginionych dzieci i zapobiegania zaginięciom dzieci poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie świadomości w kwestii zaginięć dzieci i ich podstawowych przyczyn. Łączymy ekspertów z 45 organizacji rządowych, w szczególności ministerstw spraw wewnętrznych i policji, oraz organizacji pozarządowych z 28 krajów w naszej misji na rzecz zerowej liczby zaginionych dzieci w Europie.

www.amberalert.eu 

Pytania?

Z biurem prasowym Fundacji AMBER Alert Europe można skontaktować się przez:

Email: press@amberalert.eu

Telefon: +32 2 808 2159

Wróć