MENU
Wróć

Badania DNA a prawa jednostki – seminarium RPO i Fundacji ITAKA

5 czerwca 2014 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacja ITAKA organizują seminarium pt. „Wpływ procesów analizy materiału genetycznego na prawa jednostki”. Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.00 – 15.00 w siedzibie RPO przy ul. Długiej 23/25.

Seminarium dotyczyć będzie zagadnień związanych z – wielokrotnie sygnalizowaną przez Rzecznik Praw Obywatelskich – potrzebą stworzenia spójnych rozwiązań ustawowych regulujących kwestię badań genetycznych. Z uwagi na interdyscyplinarność tej problematyki, dyskusja panelowa podzielona została na dwie części. W pierwszym panelu, dotyczącym wpływu analizy DNA na sferę praw człowieka, udział wezmą przedstawiciele: Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia. Druga część spotkania skupi się na kwestiach związanych z pobieraniem, analizowaniem i przechowywaniem materiału genetycznego w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości. W tej dyskusji udział wezmą przedstawiciele Prokuratora Generalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz specjaliści w dziedzinie medycyny sądowej.

Badania genetyczne są wykorzystywane w systemie ochrony zdrowia m.in. do diagnozowania i zapobiegania chorobom. Używa ich również Policja w celu ścigania przestępców oraz poszukiwania osób zaginionych bądź identyfikacji zwłok. Badania zaczynają więc mieć coraz większe znaczenie i dają ogromne możliwości wielu podmiotom. Niestety, ustawodawca nie zajął się do tej pory kompleksową regulacją związanych z tym zagadnień, a zdaniem Rzecznika jest to konieczne ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i prywatności obywateli.

Celem seminarium „Wpływ procesów analizy materiału genetycznego na prawa jednostki” jest m.in. podsumować dotychczasowe wysiłki legislacyjne związane z regulacją badań genetycznych, wskazać kwestie wymagające dalszej regulacji oraz wyznaczyć standardy ochrony praw jednostki, które należy wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu aktów normatywnych. Spotkanie ma charakter ekspercki, jednak opinia publiczna powinna być poinformowana o wszelkich możliwych zagrożeniach związanych z ochroną praw człowieka w tym zakresie, dlatego bardzo ważna podczas dyskusji będzie obecność przedstawicieli mediów.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkich informacji udziela Anna Kabulska, Wydział Komunikacji Społecznej BRPO:
a.kabulska@brpo.gov.pl, tel. 22 551 79 39
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium.

Wróć