MENU
Wróć

Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego

Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego – to nowy projekt Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych nakierowany na profilaktykę uprowadzeń i alienacji rodzicielskie. Konferencja prasowa inaugurująca wydarzenia odbędzie się 10 grudnia 2021 o godz. 10.00. Centrum swoje działania rozpocznie 1 stycznia 2022 r.  

Do połowy 2018 r. Policja rejestrowała około 600 przypadków porwań rodzicielskich rocznie. Jednak wraz z wejściem w życie Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.06. 2018 r., zmieniły się regulacje w kwestii przyjmowania zgłoszeń dot. sytuacji porwania rodzicielskiego przez Policję. Aktualnie sprawy w większości przypadków nie są rejestrowane.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych tematem porwań rodzicielskich zajmuje się już od 2012 roku. Niestety, z roku na rok, liczba zgłaszanych do Fundacji spraw wzrasta, a pandemia tylko spotęgowała to zjawisko. Specjaliści z Zespołu Prawnego Fundacji podejmując pracę z rodzinami w konflikcie rodzicielskim nie rozstrzygają sporu. Nadrzędnym celem ich działań jest pomoc rodzicom, których prawo do bycia z dzieckiem zostało bezprawnie odebrane, i doprowadzenie do prawnego uregulowania relacji dziecka z obojgiem rodziców. Teraz, w ramach prowadzonego przez Fundację Centrum Wsparcia i Mediacji, rodzice będą mogli, poza wsparciem prawników, otrzymać także pomoc psychologiczną i możliwość mediacji.

Centrum Wsparcia i Mediacji rozpocznie działalność 1 stycznia 2022 roku i świadczyć będzie poprzez telefon oraz online bezpłatne poradnictwo:

  • prawne,
  • psychologiczne,
  • mediacyjne

poprzez telefon oraz online.

Kontakt ze specjalistami Centrum możliwy będzie pod numerem 116 000, który jednocześnie jest ogólnoeuropejskim Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Fundacja ITAKA od dziewięciu lat jest operatorem tego numeru w Polsce.

Więcej szczegółów na stronie https://porwaniarodzicielskie.pl/

Z doświadczenia pracowników Fundacji ITAKA wynika, że okres okołoświąteczny jest szczególnym momentem dla rodzin w konflikcie i często trudno jest wypracować rodzicom porozumienie na temat miejsca pobytu dziecka w trakcie świąt. Dlatego właśnie, jest to doskonały moment na to, żeby zwrócić uwagę skonfliktowanych ze sobą rodziców na konsekwencje podejmowanych przez nich decyzji i na fakt, że im dłużej trwa izolacja dziecka od jednego z rodziców, tym trudniej przywrócić mu prawidłową sytuację wychowawczą.

Obserwując narastająca skalę zjawiska, Fundacja ITAKA postanowiła utworzyć Centrum Wsparcia
i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego. Pomoc psychologa czy mediatora może zapobiec tak drastycznej sytuacji, jaką jest uprowadzenie rodzicielskie. Planujemy nie tylko wzmocnić działania profilaktyczne, ale również zaoferować realną pomoc rodzicom, którzy są alienowani w kontaktach z dzieckiem, bądź ich dziecko padło ofiarą uprowadzenia rodzicielskiego
– mówi Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce bazujący na modelu nordyckim. Będzie on opierał się na wynikach badań przeprowadzonych w Norwegii przez zespół pod kierownictwem prof. Wojciecha Nowiaka. Naukowcy skupią się na analizie sposobu działań norweskich instytucji i organizacji w sytuacjach konfliktu o dziecko, z uwzględnieniem zjawiska uprowadzeń i alienacji rodzicielskiej. Na podstawie wyników badań, powstaną broszury, którymi w swojej działalności poradniczej kierować będą się specjaliści Centrum Wsparcia i Mediacji. Zawarta w nich wiedza ma służyć wykazaniu, że eskalacji pewnych zachowań i ewentualnego konfliktu można uniknąć, korzystając m.in. z procedury mediacji.

Projekt jest realizowany w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wróć