MENU
Wróć

IV ekspercka konferencja już za nami

Fundacja ITAKA we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Komendą Główną Policji zorganizowali kolejną konferencję ekspercką pod hasłem „Poszukiwania osób zaginionych w Polsce i w Europie”. Tegoroczna edycja była podzielona na dwa bloki tematyczne: zaginięcia dzieci i nastolatków oraz identyfikacja NN zwłok. Wydarzenie to odbyło się w dniach 20-21 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej MSW w Warszawie.

„Statystyki pokazują że wzrasta liczba zgłoszeń o zaginięciach. W tym roku mamy już ponad 18 tysięcy. W tym ponad 7 tysięcy dotyczy dzieci i młodzieży” tymi słowami Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska uroczyście otworzyła IV ekspercką konferencję „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie”.

Zaginięcia dzieci i nastolatków, porwania rodzicielskie, system Child Alert w Polsce – to tylko niektóre z tematów pierwszego dnia konferencji. Omówione zostały zaginięcia małoletnich w aspekcie prawnym i psychologicznym, a także ucieczki nastolatków z domów oraz problemy związane z porwaniami rodzicielskimi. Prezes Fundacji ITAKA przedstawiła również kwestię przyszłości działania europejskiej Linii 116 000 w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka w Polsce. Eszter Németh – koordynator programu KEK VONAL, organizacji węgierskiej, przedstawiła sposoby walki ze zjawiskiem zaginięć oraz handlu dziećmi na Węgrzech.

Podczas pierwszego dnia konferencji Fundacja ITAKA podpisała porozumienie z Polskim Czerwony Krzyżem oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Lipkach.

Drugiego dnia konferencji poruszone zostały niezwykle istotne kwestie poszukiwania zaginionych dorosłych, w szczególności procedur dotyczących zwłok NN. W związku ze zmianą przepisów, zaproszeni prelegenci przedstawili nowelizację ustawy o policji w zakresie badań DNA i omówili praktyczne aspekty wykorzystywania tego rodzaju badań, a także problemy rodzin związane z ekshumacją. Zaprezentowane zostały również wspólne europejskie działania dotyczące identyfikacji zwłok NN w ramach wystąpienia przedstawiciela brytyjskiej policji. Na zakończenie zostały przestawione założenia nowego projektu GeNN dotyczącego identyfikacji zwłok NN.

Program tegorocznej konferencji eksperckiej Fundacji ITAKA poruszał kwestie, które obecnie są jednymi z najistotniejszych w temacie poszukiwań zaginionych. Osoby zaproszone do udziału w spotkaniu są wybitnymi znawcami omawianych tematów.

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych.

4_konferencja_relacja_1 4_konferencja_relacja_2 4_konferencja_relacja_3 4_konferencja_relacja_4

Kontakt dla mediów:

Irena Musiałkiewicz
Fundacja ITAKA
tel. 22 620 16 10
press@zaginieni.pl

Wróć