MENU
Wróć

Dzień Dziecka Zaginionego w Gorzowie Wlkp.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego 24 maja Wojewoda Lubuski i Komendant Wojewódzki Policji zorganizowali w Gorzowie Wielkopolskim konferencję pt. „Poszukiwania małoletnich zaginionych – współpraca międzyinstytucjonalna”.

Na spotkanie zaproszona została Wiceprezes Fundacji ITAKA, Anna Jurkiewicz, która przedstawiła doświadczenie Fundacji w temacie poszukiwań i procedury współpracy z policją. Wśród zaproszonych gości był także podinsp. Mirosław Kaczmarek z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, który przybliżył zasady funkcjonowania Systemu Child Alert. Nie zabrakło także czasu na omówienie problemu związanego z ucieczkami nastolatków i zasad komunikacji w rodzinie. Jako specjalista w tym zakresie wypowiedziała się mgr Danuta Woźnik, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp., która poruszyła także temat właściwego zachowania rodzica w stosunku do nastolatka powracającego z ucieczki.

W konferencji uczestniczyli także m.in. podinspektor Anna Księżak-Nowak – ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Jolanta Nieścierewska, Kurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Teresa Borucka, oraz pracownicy socjalni i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

5-img_1653 1-img_1619

zdjęcia: źródło http://www.lubuskie.uw.gov.pl/

Wróć