MENU
Wróć

Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015

12 grudnia 2015 r.  w Senacie z okazji Dnia Praw Człowieka obywatele będą mogli uzyskać dostęp do bezpłatnej informacji prawnej i pomocowej od 20 instytucji i organizacji pozarządowych, które zajmują się udzielaniem informacji i świadczeniem pomocy różny grupom społecznym, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Organizatorami tego wydarzenia są Kancelaria Senatu i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

W siedzibie Senatu w godz. 10.00–14.00 będą czynne punkty informacyjne 20 urzędów i organizacji pozarządowych, które prowadzą infolinie i telefony pomocowe (większość z nich od 2 lat współpracuje w ramach założonej przez RPO Koalicji Infolinii). Warto pamiętać, że pierwszym krokiem do otrzymania wsparcia jest uzyskanie informacji. Odpowiednio poprowadzona rozmowa przez kompetentne i życzliwe osoby pozwala nie tylko wskazać możliwości działania, ale także sprecyzować problem i daje nadzieję na poprawę sytuacji, zwiększając tym samym poczucie bezpieczeństwa.

Swój udział w tej części spotkania potwierdzili m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Fundacja „Dzieci Niczyje”, „Informacja dla Obywatela” (system infolinii z poziomu KPRM – infolinia centralna – 222 500 115 i 33 osobne numery prowadzone przez ministerstwa i urzędy wojewódzkie; lista w załączeniu), Ministerstwo Sprawiedliwości (Darmowa Pomoc Prawna), Rzecznik Praw Pacjenta, Fundacja Nagle Sami (wspomagająca osoby w żałobie), Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Biuro Rzecznika Finansowego, Fundacja Biuro Służby Krajowej AA, Centrum Praw Kobiet, Fundacja ITAKA. Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, 19 115 – Warszawska Infolinia Miejska, Rzecznik Praw Kursanta (Fundacja SOS).

Tego samego dnia w Senacie, w godz. 11.00–12.30, w sali 217, odbędzie się także debata nt. obywatelskiego prawa do informacji. Otworzy ją marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a wezmą w niej udział m.in. przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Michał Seweryński, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, prezes Zarządu Fundacji „Dzieci Niczyje”, współzałożycielka Koalicji Infolinii Monika Sajkowska, prezes Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Filip Czernicki, Henryk Wujec, były parlamentarzysta i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego i współtwórca ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Bartosz Wilk, przedstawiciel Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Informacji i pomocy udziela Joanna Troszczyńska-Reyman z Centrum Projektów Społecznych 22 55 17 989, j.troszczynska@brpo.gov.pl

Spotkanie i debata otwarta dla wszystkich chętnych.

Wejście do Senatu RP – za okazaniem legitymacji, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości

Obejrzyj plakat

Wróć