MENU
Wróć

Dzień Wagarowicza z Fundacją ITAKA – zaginiony nastolatek odnaleziony

Dzień Wagarowicza z Fundacją ITAKA?

Pod takim hasłem Fundacja promowała tegoroczną grę miejską. Gra miejska ,,Znajdź mnie!’’ zorganizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych została zrealizowana w ramach programu ,,Nie uciekaj!’’. Gra odbyła się 21 marca 2013 roku (czwartek) w godzinach 10.00 – 12.30 w centrum Warszawy. W grze wzięło udział 60 uczniów z warszawskich szkół.

W trakcie gry uczestnicy, poszukując zaginionej postaci (swojego rówieśnika Piotra) zapoznawali się z wybranymi treściami dotyczącymi kampanii ,,Nie uciekaj!’’. Aby odnaleźć Piotra 4-5osobowe zespoły uczniów przemierzały centrum stolicy w poszukiwaniu wskazówek, poszlak i informacji o miejscu jego pobytu. W wyznaczonych miejscach w centrum Warszawy na zespoły czekali animatorzy z przygotowanymi zadaniami. Zarówno uczestników jak i animatorów nie przestraszyła panująca tego dnia zimowa aura.

Do ostatniego momentu trwała walka o wygraną! Z powodu remisu o zdobyciu drugiego miejsca zadecydowała większa wiedza na temat działalności Fundacji ITAKA.

Nagrody za I miejsce to bony na zakupy w sklepie H&M na 150 zł każdy.

II miejsce nagrodzone zostało podwójnymi zaproszenia do kina oraz maskotkami i gadżetami przekazanymi nam przez Fundację Orange.

Zespół który zajął III miejsce otrzymał upominki od firmy Microsoft.

Wygranym gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w grze i wspólną zabawę!

Wróć