MENU
Wróć

Ekspercka konferencja „Współczesne metody identyfikacji osób zaginionych”

W dniach 15 – 16 września odbyła się międzynarodowa konferencja „Współczesne metody identyfikacji osób zaginionych”, którą Fundacja ITAKA organizowała razem z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Warszawskim. Wśród prelegentów byli specjaliści w swoich dziedzinach z Polski, Rosji, Niemiec, Białorusi, Ukrainy i Chorwacji.  Konferencja odbyła się w formule online.

Zaginięcie człowieka to sytuacja, która wydaje się niemożliwa we współczesnym świecie, a jednak w Polsce każdego roku na policję zgłaszanych jest 13 tysięcy zaginięć. Przyczyny zaginięć są różne i związane z grupą wiekową, której dotyczą, a według statystyk, 90-95% osób zaginionych udaje się odnaleźć lub pozyskać informację o tym, co się wydarzyło. Jest to możliwe dzięki pracy specjalistów od poszukiwań i identyfikacji, a także stałemu postępowi nauki, techniki i medycyny.

W związku z obszernością tego zakresu tematycznego, w programie konferencji zostały uwzględnione trzy sesje. Pierwsza skupiła się na kryminalistyczno-prawnych aspektach poszukiwań osób zaginionych. Prelekcje dotyczyły m.in. analizy najbardziej skutecznych metod poszukiwań osób zaginionych, a także aspektów, które negatywnie wpływają na proces poszukiwań i obniżają ich skuteczność. Dodatkowo, przedstawiono jak sytuacja osób zaginionych wygląda pod względem prawnym w naszych sąsiadów – w Niemczech, Rosji, Ukrainie i Białorusi.

Podczas drugiej sesji, dotyczącej metod identyfikacji NN osób NN zwłok i szczątków ludzkich głos zabrali eksperci pracujący w zakładach medycyny sądowej. Uczestnicy zapoznali się m.in. z wyzwaniami, jakie w praktyce medyka sądowego niesie identyfikacja zwłok. Dowiedzieli się również jak olbrzymie znaczenie w identyfikacji NN zwłok odgrywają nie tylko badania genetyczne, ale także analiza odontologiczna czy obrazowanie 3D.

Drugi dzień konferencji poświęcony był analizie perspektyw rozwoju metod poszukiwań i identyfikacji osób zaginionych. Prelegenci, na co dzień zajmujący się różnymi aspektami zaginięć, opowiedzieli jak postęp technologiczny i cyfryzacyjny wpłynął na działania związane z poszczególnymi etapami poszukiwań i identyfikacji osób zaginionych. Prezentacje dotyczyły m.in. zasad działania system SARUAV do automatycznej detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych, zastosowań sekwencjonowania nowej generacji oraz identyfikacji śladów cyfrowych.

Sesję zakończyła prelekcja dotycząca wyzwań psychologicznych, jakie stoją m.in. przed przedstawicielami służb mundurowych w kontaktach z rodzinami osób zaginionych. Każda z sesji kończyła dyskusją podsumowującą. Zagadnienia omówione zostały przez teoretyków i praktyków w poszukiwaniach osób zaginionych i identyfikacji zwłok.

– W imieniu organizatorów konferencji chciałabym podziękować wszystkim prelegentom oraz uczestnikom. Dyscypliny naukowe zajmujące się tematyką zaginięć i identyfikacji cały czas ewoluują. Dlatego bardzo ważne jest to, aby osoby, które zawodowo związane są z poszukiwaniami podnosiły swoje kwalifikacje i poszerzały swoją wiedzę w tym zakresie – powiedziała Alicja Tomaszewska, prezes Fundacji ITAKA.

Ponadto, podczas konferencji została zaprezentowana strona gospostrateg.zaginieni.pl, poświęcona projektowi GOSPOSTRATEG. To strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

  

    

Wróć