MENU
Wróć

Federacja Missing Children Europe z działaniami na Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

W związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego, który w tym roku obchodzony jest po raz czterdziesty, federacja Missing Children Europe wzywa UE i państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu zwrócenie uwagi na kooperację różnych podmiotów w procesie poszukiwania zaginionych osób poniżej 18. roku życia. Fundacja ITAKA, jako członek federacji, wspiera jej działania. 

Federacja podkreśla, że działania – zarówno te profilaktyczne, jak i poszukiwawcze, powinny być wypadkową wspólnych wysiłków organów państwowych, organizacji pozarządowych, służb a także osób prywatnych. Co roku w Europie dochodzi do zaginięć 250 000 dzieci. Oznacza to, że co dwie minuty dochodzi do zaginięcia dziecka. Tylko w 2022 r. na europejski numer interwencyjny 116 000 (w Polsce znany jako telefon w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka) otrzymano 70 855 kontaktów dotyczących 6668 spraw. Spośród tych spraw aż 66% stanowiły ucieczki, a 24% uprowadzenia rodzicielskie. 

Za statystykami kryją się rozdzierające serce historie zaginionych dzieci, które wywierają głęboki wpływ na ich rodziny i społeczności. Dlatego tak ważne jest informowanie społeczeństwa o istnieniu i sposobie działania numeru 116 000. To europejski numer interwencyjny Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka, pod którym można uzyskać bezpłatną i natychmiastową pomoc w przypadku zaginięcia dziecka. Każda osoba posiadająca informacje dot. zaginionych osób poniżej osiemnastego roku życia może zadzwonić na 116 000, by je przekazać. Połączenia są odbierane w danym kraju przez przeszkolony i profesjonalny personel organizacji specjalizujących się w sprawach zaginięć dzieci. Działania są podejmowane we współpracy z organami ścigania. Ponadto, pod numer 116 000 może zadzwonić także każdy, zaangażowany w sprawę zaginięcia dziecka (dziecko, rówieśnik, przyjaciel, członek rodziny, opiekun lub nauczyciel) i otrzymać natychmiastowe wsparcie emocjonalne, psychologiczne, socjalne, prawne i administracyjne. W ten sposób zapewnione jest wsparcie rodzinom zaginionych dzieci. 

Kontakt dla prasy: 

Patricia Morais, specjalista ds. komunikacji Missing Children Europe, patricia.morais@missingchildreneurope.eu  

O federacji Missing Children Europe 

Missing Children Europe (MCE) to europejska federacja na rzecz dzieci zaginionych i wykorzystywanych seksualnie. Zrzesza 32 krajowe organizacje pozarządowe działające w 27 krajach europejskich. Missing Children Europe koordynuje sieć infolinii ws. zaginionego dziecka i nastolatka, dostępnych pod numerem 116 000. Infolinia działa obecnie w 32 krajach Europy. W Polsce operatorem telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000 jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Wróć