MENU
Wróć

Fundacja Itaka na I Kongresie Suicydologicznym

22 marca Fundacja ITAKA miała przyjemność gościć na I Kongresie Suicydologicznym pt. „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”, który odbył się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W obradach wzięło udział ok. 800 specjalistów z kraju i zagranicy, zajmujących się problematyką samobójstw.

Celem kongresu było wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań podejmowanych w tym obszarze. W ramach kongresu odbyły się wystąpienia krajowych i zagranicznych autorytetów z zakresu prewencji samobójstw oraz warsztaty tematyczne.

Na stoisku Fundacji ITAKA można było uzyskać informacje na temat Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego. Z ramienia fundacji ITAKA w konferencji prasowej wziął udział Sulimir Szumielewicz, Koordynator Centrum Wsparcia. Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psychologowie Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Działalność Centrum Wsparcia ma służyć polepszeniu dostępności doraźnej pomocy osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego.

Suicydolodzy podpisali deklarację, w której domagają się m.in. podjęcia działań zapobiegających zachowaniom samobójczym i wykluczeniu społecznemu, poprawy dostępu osób cierpiących na depresję i inne zaburzenia psychiczne do bezpłatnej, kompleksowej pomocy, a także prowadzenia skutecznej polityki państwa w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia osób uzależnionych. Postulowali również uwzględnienie grup ryzyka samobójczego podczas planowania i realizacji Polskiej Strategii Prewencji Samobójstw.

Głównymi organizatorami kongresu byli: Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Uczelnia Łazarskiego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.

Oficjalna strona konferencji
Szczegółowy program
Relacja z konfrerencji na stronie TVP Łódź

 

IMG_4535 IMG_4527 IMG_4537 IMG_4523 cropped-baner-glowny

 

Wróć