MENU
Wróć

Fundacja ITAKA na konferencji KGP na temat handlu ludźmi

21 lutego b.r. Anna Jurkiewicz, Wiceprezes Fundacji ITAKA wzięła udział w konferencji pt. „Osiągnięcia i wyzwania polskiej policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi”.

Spotkanie w Komendzie Głównej Policji zorganizowano w piątą rocznicę powołania działającego przy KGP Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi. Specjalny wydział powstał m.in. w ramach implementacji przepisów unijnych oraz w wyniku nasilania się tego zjawiska w Polsce. Jego celem jest zwalczanie przestępczości związanej z handlem ludźmi oraz koordynowanie prac różnych jednostek w ramach struktur policyjnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, prokuratorzy, pracownicy Ambasady USA i Wielkiej Brytanii, naukowcy, działacze organizacji pozarządowych a także przedstawiciel episkopatu.

fot. Fundacja La Strada - Facebook
fot. Fundacja La Strada – Facebook

Handel ludźmi jest jednym z najcięższych przestępstw. Po handlu bronią i narkotykami stanowi jeden z najbardziej dochodowych biznesów świata kryminalnego. Ważną cechą zjawiska jest jego transgraniczność – procederem zajmują się zorganizowane grupy przestępcze o międzynarodowym charakterze. Problem handlu ludźmi jest ściśle związany z tematyką zaginięć. Fundacja ITAKA od wielu lat angażuje się w inicjatywy na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku, są nimi m.in. obchody Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, jak i działalność w Międzyresortowym Zespole do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

1-111361

Wróć