MENU
Wróć

Fundacja ITAKA na konferencji nt. bezdomności

13 czerwca b.r. przedstawicielki Fundacji ITAKA wzięły udział w „Konferencji nt. bezdomności oraz handlu ludźmi” organizowanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Uczestnicy konferencji mogli przyjrzeć się różnym aspektom bezdomności i handlu ludźmi. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego udział wzięli również pracownicy administracji centralnej, policji, organizacji pozarządowych oraz licznych placówek pomocowych. Konferencję rozpoczęło wystąpienie p. Justyny Pawlak, Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Anna Jurkiewicz, Wiceprezes Fundacji ITAKA wystąpiła z prezentacją dot. tematyki bezdomności w kontekście zaginięć. Fundacja od wielu lat prowadzi działania mające na celu pomoc osobom bezdomnym, współpracując w tym zakresie m.in. z przedstawicielami samorządów, strażą miejską i policją. Udostępniamy również w Internecie bazę osób o nieokreślonej tożsamości (NN), wśród których znajdują się także osoby bezdomne.

dig

IMG-6228

IMG-6229

IMG-6234

Wróć