MENU
Wróć

Fundacja ITAKA na konferencji otwierającej projekt „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” 

„Rola Fundacji ITAKA w przeciwdziałaniu handlu ludźmi” – to tytuł prelekcji, jaką Anna Jurkiewicz, wiceprezes Fundacji ITAKA wygłosiła podczas dwudniowej konferencji otwierającej projekt „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”, która odbyła się w dniach 22 – 23 września.

– Cieszy nas to, że zostaliśmy partnerem tego projektu i mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami służb mundurowych. Tematyka konferencji związana była m.in. z zagadnieniami związanymi z handlem ludźmi. Dla nas, jako Fundacji, skupiającej się na poszukiwaniach osób zaginionych, to bardzo istotna kwestia – mówi Anna Jurkiewicz, wiceprezes Fundacji ITAKA.

Podczas konferencji poruszone zostały kwestie związane m.in. z prawnymi i historycznymi aspektami handlu ludźmi, przestępczości transgranicznej oraz zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego.

Główny cel projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” to zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. W ramach projektu odbywać się będą szkolenia i warsztaty, wizyty studyjne w zagranicznych jednostkach służb mundurowych oraz dwie konferencje. Łącznie, przeszkolonych zostanie 300 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Projekt „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” realizowany jest z dofinansowania, jakie zostało otrzymane od Norwegii w ramach tzw. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Wróć