MENU
Wróć

Fundacja ITAKA na spotkaniu dyrektorów

23 maja 2019 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się narada dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas spotkania prelekcję wygłosiła Anna Jurkiewicz, Wiceprezes Fundacji ITAKA.

Spotkanie otworzył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. W naradzie wzięło udział ponad 130 uczestników. Poza przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni również przedstawiciele sądów, Policji oraz organizacji samorządowych.

Podczas spotkania zaprezentowana została informacja o aktualnym stanie systemu pieczy zastępczej w województwie mazowieckim. Wskazane zostały nowe rekomendacje do osiągnięcia określonych ustawowo standardów wychowawczych. W ramach podnoszenia jakości pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych poruszane były również zagadnienia współpracy z sądami rodzinnymi oraz kwestie zapobiegania i profilaktyki przestępczości wśród nieletnich.

Wróć