MENU
Wróć

Fundacja ITAKA nawiązała porozumienie partnerskie z Help Center Belgium

30 marca b.r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z belgijską organizacją, której celem jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Help Center Belgium i Fundacja ITAKA w podpisanym porozumieniu zobowiązały się do bieżącej wymiany informacji i wzajemnej współpracy w zakresie identyfikacji osób zaginionych, szczególnie tych w kryzysie bezdomności.

Organizacja Help Center Belgium od lat pomaga m.in. Polakom dostarczając paczki żywnościowe, ubrania oraz organizując zbiórki. Centrum ściśle współpracuje z belgijską polonią, lokalnymi sklepami i parafiami. Organizacja angażuje się w liczne przedsięwzięcia charytatywne, pomaga osobom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa, współpracuje z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, a przedstawiciele organizacji biorą udział w spotkaniach z lokalnymi władzami. Naszym celem jest łączenie się niezależnie od podziałów politycznych, religijnych, społecznych czy kulturowych. Ponieważ pomoc nie ma koloru, ani granic. – czytamy w manifeście Help Center Belgium. Liczymy na udaną współpracę w najbliższej przyszłości.

Wróć