MENU
Wróć

Fundacja Itaka partnerem III Kongresu Zdrowia Psychicznego

Fundacja Itaka jest partnerem III Kongresu Zdrowia Psychicznego (KZP), który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 7 czerwca, w amfiteatrze Parku Sowińskiego w Warszawie. Tytuł tegorocznej edycji Kongresu brzmi: „Od instytucji do środowiska – dostępność i szacunek” i jest promowany przez hasło „Zdrowie psychiczne ma znaczenie”. Głównym celem jest propagowanie środowiskowego modelu leczenia, odbywającego się lokalnie. Kongres tradycyjnie zakończy się „Marszem Żółtej Wstążki”. 

Kongres Zdrowia Psychicznego to ruch zrzeszający specjalistów, osoby z doświadczeniem kryzysów psychicznych oraz ich bliskich. Działa on na rzecz wszystkich pacjentów z diagnozą psychiatryczną i dąży do tego, aby mogli oni otrzymać bezpłatną, skuteczną i szybką pomoc. Impulsem do zawiązania się inicjatywy były plany dotyczące likwidacji Narodowego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pierwszy KZP odbył się w 2017 roku i znacząco przyczynił się do rozpoczęcia reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Jednym z efektów jest pilotażowy program leczenia psychiatrycznego, opierający się o działalność lokalnych Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP).

Aktualnie, działają 33 takie placówki, które swoim zasięgiem obejmują 12% populacji Polski. Oferują one pięć podstawowych form pomocy: oddział całodobowy, oddział dzienny, zespół leczenia środowiskowego, poradnię zdrowia psychicznego i pomoc doraźną. Dodatkowo, w każdym oddziale CZP jest całodobowy dyżur psychiatryczny. Do CZP może zgłosić się każda osoba, która potrzebuje wsparcia terapeutycznego bądź psychiatrycznego. Jednym z postulatów Kongresu jest to, aby do 2028 roku w każdym powiecie powstała placówka CZP. Przedstawiciele KZP są zwolennikami środowiskowego modelu leczenia, w którym proces zdrowienia rozumiany jest funkcjonalnie, a pacjent, mimo swoich ograniczeń, czynnie uczestniczy w życiu społeczeństwa – pracując, kontynuując edukację bądź pomagając innym. Dużą rolę odgrywa tutaj możliwość odbywania terapii i leczenia blisko miejsca zamieszkania.

O tym, że reforma systemu ochrony zdrowia psychicznego powinna postępować jak najszybciej, świadczą statystyki. Przed pandemią, co czwarty Polak co najmniej raz w swoim życiu doświadczał kryzysu, w którym potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Wielomiesięczne lockdowny uwypukliły problem i pokazały jak istotny jest szybki dostęp do specjalistów z zakresu psychiatrii i psychologii. Tegoroczna edycja Kongresu Zdrowia Psychicznego odbędzie się pod tytułem: „Od instytucji do środowiska – dostępność i szacunek”. Eksperci poruszą kwestie związane m.in. z reformą psychiatrii czy zdrowiem psychicznym w miejscu pracy. Prelekcje i webinary III KZP rozpoczną się o 9:00 i zakończą o 17:00. Transmisje live będzie można śledzić na:

Kongres zakończy „Marsz Żółtej Wstążki”, który jest wyrazem solidarności z osobami oraz bliskimi doświadczających kryzysu. Uczestnicy przejdą ulicami Warszawy i  zaniosą do Ministerstwa Zdrowia specjalny manifest z postulatami, których realizacja może przyczynić się do poprawy jakości i dostępności leczenia psychiatrycznego. Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na http://bityl.pl/DzGy6

Wróć