MENU
Wróć

Fundacja ITAKA z konferencją na Tydzień Mediacji

W tegorocznym tygodniu mediacji Fundacja ITAKA zorganizowała konferencję pt.„Wsparcie psychologiczne, prawne i mediacja jako skuteczne narzędzie walki o dobro i prawa dziecka”.

Konferencja miała charakter zamknięty i była dedykowana ekspertom – sędziom, mediatorom, radcom prawnym, którzy na co dzień wspierają rodziny w kryzysie rozstania. Wydarzenie odbyło się w trybie stacjonarnym, a wśród prelegentów byli prawnicy i psychologowie związani z Centrum Wsparcia i Mediacji Fundacji ITAKA, a także członkowie organu centralnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Swoje prelekcje wygłosili także eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, specjaliści z Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenia Pelikan i Stowarzyszenia OPTA.

Profesjonaliści zebrali się, aby porozmawiać o trudnym i ważnym temacie, jakim jest zadbanie o dobro dziecka w sytuacji konfliktu rodzicielskiego. Konferencja skupiała się przede wszystkim aspektach psychologicznych i prawnych sytuacji okołorozstaniowych. Sesję rozpoczęła prelekcja pt. „System norweski z perspektywy krytyków. Wnioski i rekomendacje dla Polski” dr hab. Wojciecha Nowiaka, profesora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Następnie przedstawiono rezultaty działań podjętych przez zespół prawny Centrum Wsparcia i Mediacji Fundacji ITAKA. Głos zabrali pracownicy Centrum Wsparcia i Mediacji, którzy opowiedzieli o poszukiwaniu zasobów i sprawczości rodziców, a także o tym, jak należy definiować sukces mediacji w porwaniach rodzicielskich. Kolejnym punktem spotkania była prelekcja pt. „Rola organu centralnego w sprawach dotyczących uprowadzeń rodzicielskich” poprowadzona przez sędzię Magdalenę Srokę-Barwińską.

Natomiast o „Metodologii postępowania z wniosku na podstawie konwencji z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę o powrót małoletniego do Ukrainy” opowiedział prokurator Maciej Żebrowski. Kolejnym prelegentem był Michał Kubalski mówiący o porwaniach rodzicielskich z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast adwokat Edyta Lacovone w wygłosiła prelekcję pt. „Jak zabezpieczyć dobro dziecka, czyli rzecz o porwaniach rodzicielskich”. O ważnym głosie dziecka w mediacji mówiła Prezes Stowarzyszenia Pelikan Agnieszka Tulin-Kardaś wraz z Małgorzatą Bohosiewicz-Suchoń. Sesję zakończyło wystąpienie dotyczące psychologicznych aspektów interwencji i pomocy dziecku uwikłanemu w konflikt okołorozstaniowy wygłoszony przez psychoterapeutkę ze Stowarzyszenia OPTA Monikę Winek.

W ramach promocji rozwiązania jakim jest mediacja, konferencję poprzedzał projekt bezpłatnych konsultacji z mediatorami, które odbyły się między 17 a 21 października. Osoby zainteresowane mogły zapisać się na darmowe konsultacje i dowiedzieć się m.in. na czym polegają mediacje, jak wygląda ich przebieg lub kto może z nich skorzystać.

Projekt bezpłatnych spotkań z mediatorami i konferencja realizowane zostały w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Konferencja była organizowana pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wróć