MENU
Wróć

Internet w służbie organizacji non profit – konferencja NOW! Go Online

Aby organizacje non profit efektywniej spełniały swe zadania i cele muszą aktywniej działać w przestrzeni online. Teza ta popularyzowana jest przez specjalistów środowiska internetowego na całym świecie. 25 kwietnia 2013 roku Fundacja ITAKA wzięła udzial w konferencji na temat NGO w cyberprzestrzeni.

Licznie przybyli goście zaproszeni do Collegium Civitas, wygłaszali swe prelekcje w ramach konferencji NOW! Go Online zorganizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która skupiła przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz specjalistów branży internetowej.

W debacie miała swój udział także Fundacja ITAKA, która na spotkaniu zaprezentowała swoje dokonania w sferze aktywności internetowej a także grę internetową Najtrudniejszezadanie.pl . Sposoby aktywizowania społeczności i prowadzenia działań wspomagających poszukiwania zaprezentował Aleksander Zabłocki, specjalista ds. projektów internetowych, w prezentacji pt. „Poszukiwania online”. O ile nadużyciem byłoby stwierdzenie, że Fundacja odnajduje zaginionych dzięki Internetowi i jego możliwościom, o tyle z pewnością można oddać mu należne miejsce wśród głównych narzędzi wykorzystywanych do rozpowszechniania informacji na temat zaginięć, co w konsekwencji może prowadzić do odnajdywania osób poszukiwanych. Internet to przede wszystkim sposobność dotarcia do znacznie większej liczby odbiorców określonych komunikatów, a co za tym idzie większa szansa na trafienie do pożądanych osób, czy to zaginionych czy też posiadających przydatne informacje na ich temat.

Konferencja obejmowała także kilka ciekawych bloków tematycznych odnoszących się do sposobów organizacji pracy w Internecie, wykorzystywania powstałych społeczności czyli social media, metody zjednywania sobie sojuszników w sieci oraz pozyskiwania e-środków. Szczególnie interesujący okazał się temat bardzo popularnych w ostatnim czasie blogów i ich niewykorzystanym potencjale, który dla organizacji pożytku publicznego mógłby stać się ogromną wartością. Zagadnienie zachęcająco zaprezentował bloger Zuch.

Dyskusja okazała się inspirującą wymianą doświadczeń i wzorców. Stała się też natchnieniem do wytężonej pracy na rzecz organizacji przy wykorzystaniu jakże perspektywicznego i rozwojowego narzędzia jakim jest Internet.

Wróć