MENU
Wróć

ITAKA na Konferencji „Ciemna Liczba Przestępstw” w Katowicach

Wzięliśmy udział w pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej niewyjaśnionych przestępstw, w tym zaginięć o charakterze kryminalnym.

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą. W programie konferencji znalazły się pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat i wiele innych zagadnień, które przybliżyli eksperci: kryminalistycy, prawnicy, genetycy sądowi, specjaliści medycyny sądowej, biegli z zakresu nauk sądowych.

fot. Monika Bazan
fot. Monika Bazan

To pierwsza w Polsce konferencja poświęcona ciemnej liczbie przestępstw. Mogliśmy posłuchać wystąpienia funkcjonariusza z krakowskiego Archiwum X, biegłego z zakresu poszukiwań zwłok, genetyka zajmującego się wykorzystaniem badań DNA w identyfikacji zwłok. Konferencja stanowi interdyscyplinarne forum, którego uczestnicy mogli uzupełnić, poszerzyć i zaktualizować wiedzę z zakresu wykrywania i zwalczania przestępczości nieujawnionej – mówi dr Joanna Stojer-Polańska z Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

fot. Monika Bazan
fot. Monika Bazan

Prelegenci omówili przede wszystkim zdarzenia kryminalne trudne do ujawnienia, takie jak:

– zaginięcia, w których mogło dojść do zabójstwa osoby zaginionej i ukrycia ciała;
– przemoc psychiczna w rodzinie, domu, pracy, czy internecie, gdzie brak będzie materialnych śladów działania sprawcy;
– przemoc fizyczna w sytuacji, kiedy ofiara chroni sprawcę;
– przestępstwa seksualne, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby;
– inne zdarzenia, które pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami także społecznym.

Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania. Analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje jednak, że nawet po latach da się zagadki kryminalne rozwiązać. Można osądzić sprawcę, a ofierze i jej rodzinie przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Takie sprawy są czasami niemalże gotowym scenariuszem na wciągający film kryminalny – choć tylko te, w których tajemnicę udaje się rozwiązać.

fot. Monika Bazan
fot. Monika Bazan

Organizatorem konferencji był SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Fundację ITAKA reprezentowała Wiceprezes Anna Jurkiewicz.

Program konferencji

Wróć