MENU
Wróć

ITAKA szkoli jak zwalczać stres w miejscu pracy

Pod koniec czerwca Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych przeprowadziła szkolenie dla firmy Fujitsu Polska pt. „Stres, depresja, wypalenie zawodowe – demony w drodze do sukcesu”.

Warsztat skierowany był do pracowników biurowych, którzy uczyli się, jak diagnozować źródła stresu wynikające z pracy w nowoczesnej firmie. W ramach przeprowadzonego szkolenia kursanci otrzymali wskazówki i praktyczne narzędzia, pozwalające radzić sobie z nadmiernym obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej. Szkolenie prowadzone było przez specjalistę-psychologa z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym, znającego charakter i specyfikę pracy w korporacji. Warsztat odbył się w ramach tygodnia wiedzy na temat zdrowia psychicznego – „Mental Health Awareness Week” i był przeznaczony zarówno dla kadry zarządzającej, jak i specjalistów.

architectural-design-architecture-barefoot-835517

Fundacja ITAKA od lat angażuje się w działania edukacyjne dotyczące zwalczania depresji w różnych środowiskach i grupach wiekowych. Warto pamiętać, że pracownicy dużych korporacji są grupą szczególnie narażoną na stres, wypalenie zawodowe i inne negatywne skutki związane z niezwykle wymagającym środowiskiem pracy.

design-desk-display-313690

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem podobnego szkolenia w swojej firmie zachęcamy do kontaktu na adres: administracja@zaginieni.pl

Wróć