MENU
Wróć

IX EKSPERCKA KONFERENCJA FUNDACJI ITAKA

Pomimo związanych z pandemią ograniczeń w przemieszczaniu się ludzie nadal giną. Jakie są psychologiczne przyczyny zaginięć? W jaki sposób nowoczesne narzędzia pomagają służbom i ekspertom prowadzić poszukiwania? Jakie są metody identyfikacji zwłok i jak rozwiązywane są sprawy przez lata nierozwiązane? O tym wszystkim opowiadali specjaliści od poszukiwań podczas IX Eksperckiej Konferencji Fundacji ITAKA pt. „Zaginięcie i odnalezienie. Problemy i wyzwania”. Konferencja odbyła się 18 marca 2021 w formule online.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych nieprzerwanie od 22 lat pomaga szukać zaginionych. Organizowana przez Fundację konferencja była okazją do spotkania się teoretyków i praktyków zajmujących się poszukiwaniami osób zaginionych. Wśród prelegentów oprócz specjalistów Fundacji ITAKA znajdowali się również inni wybitni eksperci w tej dziedzinie.

Wydarzenie otworzyła Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA. W pierwszej części udział wzięli psychologowie Fundacji. Filip Matuszewski w swoim wystąpieniu opowiedział o psychologicznych aspektach poszukiwań osób zaginionych. Aneta Bańkowska skupiła się natomiast na doświadczeniach rodzin tych osób zaginionych, których ciał nigdy nie odnaleziono. Rodziny osób zaginionych często nieustannie martwią się o swoją przyszłość, zakładają, że wydarzy się coś najgorszego. Ich teraźniejszość zamienia się w nieustanne czekanie – mówiła Bańkowska. Czas, według którego żyją jest całkowicie przez nie pochłonięty – tłumaczyła. Zaginieni nie są ani żywi, ani martwi. Dla swoich rodzin wciąż żyją, tylko że w świecie równoległym – dodała.

Irena Dawid-Olczyk, Prezes Fundacji La Strada rozpoczęła część konferencji dotyczącą handlu ludźmi i problemu bezdomności. Sprawcy przestępstwa handlu ludźmi wybierają ofiary, które nie mają społecznego zaplecza, wybierają najsłabsze jednostki. Ofiar handlu ludźmi, osób bezdomnych często nikt nie szuka – tłumaczyła. O problemach i trudnej codzienności, na podstawie własnych doświadczeń z pracy z osobami w kryzysie bezdomności, opowiedziały również Katarzyna Nicewicz i Marta Mikołajczyk z Fundacji “Daj Herbatę”. Na podstawie ich relacji dowiedzieliśmy się, jak bardzo stereotypy dotyczące osób w kryzysie bezdomności różnią się od realnych historii osób, którym pomaga fundacja.

Trzecia część wydarzenia dotyczyła zagadnień z obszaru kryminalistyki.

Wiele oczekiwań wobec naszej pracy kreowana jest przez obrazy, które znamy z seriali. Nie jest on do końca prawdziwy. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mimo ograniczeń nie poddajemy się w naszych działaniach – tłumaczył dr n. med. Filip Bolechała, specjalista medycyny sądowej, kierownik Pracowni Tanatologii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Podczas kolejnej prezentacji, o roli progresji wiekowej jako narzędzia wspomagającego w sprawach osób zaginionych i poszukiwawczych, opowiadała nadkom. Joanna Wilczewska – biegły badań antroposkopijnych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Czym więcej materiałów zarówno zdjęciowych, jak i informacyjnych posiadają policjanci, tym większe jest prawdopodobieństwo zbieżności progresji wiekowej z realnym wyglądem osoby zaginionej – tłumaczyła. Część konferencji dotyczącą „ciemnej liczby przestępstw”, czyli niewyjaśnionych spraw z policyjnych archiwów, uzupełniła dr Joanna Stojer-Polańska, kryminolog z Uniwersytetu SWPS. Konferencję zamknęła prezentacja Bogdana Michalca – emerytowanego funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, jednego z twórców „Polskiego Archiwum X”. Od dziecka jesteśmy wychowywani, żeby myśleć według wzorów. W wypadku ciemnej liczby zabójstw jest inaczej. Ważna jest zmiana naszego myślenia i odejście od znanych nam schematów – tłumaczył podpowiadając, w jaki sposób myśleć powinni skuteczni „poszukiwacze”.

Zorganizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych konferencja skierowana była do szerokiego kręgu odbiorców związanych z tematyką poszukiwań osób zaginionych, np.: organizacji i instytucji na co dzień współpracujących z Fundacją ITAKA, przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, GOPR, TOPR i WOPR, a także grup poszukiwawczo-ratowniczych i do mediów. Wydarzenie finansowane było ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Więcej informacji:
Izabela Jezierska-Świergiel
izabela.swiergiel@zaginieni.pl
tel. 608 371 495


Wróć