MENU
Wróć

Konferencja Fundacji ITAKA z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. 

W dniach 21-22 października odbyła się X Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA pt.: Profilaktyka zaginięć i poszukiwanie zaginionych dzieci i nastolatków: porwania rodzicielskie, zaginięcia, ucieczki. Konferencja została zorganizowana w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerami wydarzenia były: europejska federacja Missing Children Europe oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka. Konferencja była organizowana w formule on-line, a prelegentami byli eksperci z Polski i zagranicy.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był tematom mediacji, konfliktów okołorozwodowych dotyczących opieki nad dziećmi oraz zjawiska porwań rodzicielskich. Jako pierwszy swój wykład wygłosił Grzegorz Kostka, specjalista ds. międzynarodowych porwań rodzicielskich i mediacji, Missing Children Europe. Opowiedział on o „INCLUDE” –  jednym z flagowych projektów federacji, którego celem jest zwrócenie uwagi na dobrostan dzieci podczas w przypadkach uprowadzenia zagranicę. Następnie, zaprezentowane zostały doświadczenia i projekty polskie mające na celu ochronę praw dzieci. Swoje prelekcje wygłosiły: Agnieszka Swaczyna, adwokat i mediatorka, dr Małgorzata Turczyk z Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz współpracująca z Fundacją ITAKA mecenas Anna Szeremeti.

Druga część tego dnia konferencji, poświęcona była prezentacjom przedstawicieli instytucji i organizacji z Polski, Norwegii, Niemiec i Hiszpanii związanych z tematem konfliktów o dziecko. Sędzia Magdalena Sroka-Barwińska opowiedziała o roli Ministerstwa Sprawiedliwości w zastosowaniu Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzania dziecka za granicę. Swoimi doświadczeniami podzieliła się również mediatorka transgraniczna Magdalena Jańczuk, współpracująca z MiKK e.V. Międzynarodowym Centrum Mediacji ds. Konfliktów Rodzinnych i Porwań Rodzicielskich.

Słuchacze mogli zapoznać się również z badaniami, których współautorem jest dr hab. Wojciech Nowiak, prof. UWM. Profesor Nowiak dokładnie zanalizował nordycki model wspierania rodzin niewydolnych w opiece nad dzieckiem z perspektywy polskich rodzin na stałe mieszkających w Norwegii. Na przykładzie wyników badań, prof. Nowiak pokazał i wyjaśnił jak dużą rolę w postrzeganiu i interpretacji praw dziecka odgrywają różnice kulturowe.

Pierwszy dzień konferencji zakończyły wystąpienia dr Moniki Marchan-Bednarek, która przybliżyła hiszpański system pomocy prawnej ofiarom przemocy domowej oraz Olgi Santili, reprezentującej brytyjską organizację REUNITE, specjalizującą się w kwestiach międzynarodowych uprowadzeń dzieci przez rodziców i przemieszczaniu dzieci przez granice międzynarodowe.

W piątek zaproszeni goście omówili tematykę zaginięć i poszukiwań małych dzieci w kontekście zdarzeń kryminalnych oraz problemy i sposoby działań profilaktycznych w temacie ucieczek nastolatków. W pierwszej części prelekcję wygłosiła m.in. dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk, która wyjaśniła rolę psów w poszukiwawczych w przypadkach zaginięć małych dzieci. Z kolei o platformach wymiany informacji, stających się coraz bardziej istotnym narzędziem w poszukiwaniach osób zaginionych, opowiedziała Paulina Sidor-Borek z Fundacji ITAKA.

Słuchacze mogli również dowiedzieć się, jak wyglądają poszukiwania i profilaktyka zaginięć dzieci i nastolatków w innych krajach europejskich. Głos zabrali przedstawiciele organizacji takich jak: Amber Alert Europe, Missing Children Europe, Telefono Azzurro i Child Focus Belgium oraz serbskiej Tijana Juric Foundation.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 10 lat i przeznaczonym zajmujących się tematyką zaginięć i profilaktyką zaginięć dzieci i osób dorosłych. Wydarzenie zostało zrealizowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”.

Wróć