MENU
Wróć

Konferencja Naukowa „Poszukiwania Osób Zaginionych”

Katowice 29 czerwca 2015r.

Fundacja ITAKA miała przyjemność wzięcia udziału w Konferencji Naukowej „Poszukiwanie Osób Zaginionych” zorganizowanej z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych, posła Marka Wójcika. Konferencja odbyła się 29 czerwca 2015r. w Katowicach.

W przemówieniu otwierającym konferencję Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Kaleta słusznie zauważył, że rodziny zaginionych potrzebują wsparcia i mają dużą  potrzebę mówienia o zaginięciu bliskiej osoby. Zwrócił także uwagę na ogromne wsparcie udzielane przez Fundację ITAKA bliskim osób zaginionych.

Najważniejszym celem tej konferencji było przedstawienie pełnego zakresu dostępnej pomocy w temacie zaginięć. Istotnym elementem konferencji była prezentacja działań różnych podmiotów biorących udział w poszukiwaniu osób zaginionych. W trakcie wykładów wielokrotnie akcentowano znaczenie koordynacji działań i współpracy między służbami oraz między służbami a organizacjami pozarządowymi.

Ze strony Fundacji ITAKA udział w konferencji wzięły :

Sylwia Kaczan – Dyrektor Fundacji ITAKA

Justyna Klich – Koordynator Linii Wsparcia

Monika Kincel – Koordynator Wolontariatu

Justyna Klich opowiedziała o działalności Fundacji i naszym wieloletnim doświadczeniu poszukiwawczym, a Monika Kincel poruszyła niezwykle istotny temat psychologicznych potrzeb rodzin stających w obliczu problemu zaginięcia bliskiej osoby. Poza prelekcjami Fundacja ITAKA rozstawiła swoje stoisko informacyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

W Konferencji wzięli także udział przedstawiciele KGP, którzy omówili działanie systemu Child Alert, natomiast funkcjonariusze CPOZ  KGP prezentowali możliwości wykorzystania Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań a ratownicy z  Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej KM PSP Jastrzębie Zdrój sprzęty i psy służbowe.

Konferencję swoją obecnością uświetniła Pani Minister Teresa Piotrowska, która zaznaczyła, że zaginięcia są jednym z priorytetów MSW. Zauważyła, że „zaginięcie to nie samo poszukiwanie, ale także koordynacja pracy służb. To także profesjonalna opieka psychologiczna i prawna nad osobami zgłaszającymi”.

Pani Minister odniosła się także do pracy Fundacji ITAKA mówiąc, że Fundacja budzi podziw swoim zaangażowaniem i wysokim poziomem profesjonalizmu. Słowa uznania dla pracy Fundacji wyraził także Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

 

Wróć