MENU
Wróć

Konferencja o porwaniach rodzicielskich już za nami

16 lutego 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku. Organizatorem konferencji była Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, zaś honorowy patronat objęli Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich.

IMG_0607

W całodziennym spotkaniu udział wzięło blisko 150 osób z całej Polski: kuratorów, prawników, prokuratorów, sędziów, mediatorów, policjantów. Na sali znajdowali się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji i  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.  Licznie reprezentowane były także szkoły policyjne:w Szczytnie, Katowicach i Legionowie, a także organizacje pozarządowe,  m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Sto Pociech. Bardzo ważnymi gośćmi byli rodzice dzieci będących ofiarą porwania rodzicielskiego. 

UROCZYSTE OTWARCIE

Spotkanie otworzył Minister Spraw Wewnętrznych, Jacek Cichocki, który zapowiedział zmiany legislacyjne ułatwiające poszukiwanie zaginionych. Kolejnym mówcą był Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, który podkreślił, że w przypadku  sprzeczności między dobrem dziecka a dobrem dorosłego, to dobro dziecka jest ważniejsze.

Uroczystemu otwarciu towarzyszyła także miła chwila dla Fundacji ITAKA, która otrzymała medal od Rzecznika Praw Dziecka za pracę na rzecz ogólnie rozumianego dobra dzieci.

   IMG_0471IMG_0711                 

CZĘŚĆ I DOŚWIADCZENIA FUNDACJI ITAKA

Merytoryczną część konferencji rozpoczęło wystąpienie Zuzanny Ziajko, Dyrektor Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji,która mówiła o praktycznym wymiarze zjawiska i różnorodnych wątpliwościach, które pojawiają się podczas świadczenia pomocy rodzicom.

W tej części emitowany był także reportaż „Odzyskać dzieci” Łukasza Kowalskiego z Expressu Reporterów w TVP 2. Materiał  wzbudził burzliwą dyskusję o roli kuratorów w egzekwowaniu prawa. Wiele komentarzy i wniosków padło również po wystąpieniach mecenas Zofii Kołakowskiej z Fundacji ITAKA, mówiącej o zapisach i stosowaniu kodeksu postępowania cywilnego oraz Pauliny Gluzy, szefa zespołu prawnego Fundacji ITAKA, prezentującej odpowiednie zapisy kodeksu karnego.

Gościem specjalnym tej części był Ryszard Kalisz, poseł na sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, który włączył się w dyskusję o ułomności polskich rozwiązań prawnych w obszarze porwań rodzicielskich.

IMG_0662IMG_0648

CZĘŚĆ II

Drugą część spotkania otworzyła prezentacja Grzegorza Prusaka, Naczelnika Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Komendy Głównej Policji. Mówił on o kompetencjach i działaniach policji w przypadku porwań rodzicielskich. Wystąpienie to wywołało szereg pytań o wykorzystanie istniejących i wprowadzenie nowych instrumentów, którymi mogliby posługiwać się policjanci.

W drugiej części słuchacze mieli okazję poznać holenderskie rozwiązania prawne i proceduralne, prezentowane przezMaartje Schulte, przedstawicielkę organizacji Kinderontvoering. Jak się okazuje, wiele z nich może być wzorcem dla polskich służb.

CZĘŚĆ III KONWENCJA HASKA

 

IMG_0708

W ostatniej części poruszono zagadnienia konwencji haskiej. Założenia teoretyczne przedstawił sędzia Leszek Kuziak, Główny Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Praktyczne zastosowanie i doświadczenia Fundacji ITAKA zaprezentował  Łukasz Koziarski, prawnik Fundacji ITAKA. W dyskusji kończącej tę część padły liczne pytania o skuteczność konwencji haskiej w przypadku uprowadzeń międzynarodowych.

CO DALEJ

Konferencja była pierwszym krokiem w szeregu działań, które Fundacja ITAKA zamiera prowadzić w obszarze porwań rodzicielskich. Podczas dyskusji padały liczne, bardzo konkretne propozycje rozwiązań. Kolejnym etapem będą konsultacje z poszczególnymi grupami zawodowymi, stykającymi się w swojej pracy z przypadkami porwań rodzicielskich. Efektem działań mają zaś być zmiany w polskim prawie.

Wróć