MENU
Wróć

Konferencja pt. „Ucieczki nastolatków: motywacje, konsekwencje oraz aspekty etyczno-prawne dotyczące udzielenia pomocy osobie przebywającej na ucieczce”.

Z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego Fundacja ITAKA wraz z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP zorganizowała konferencję pt. Ucieczki nastolatków: motywacje, konsekwencje oraz aspekty etyczno-prawne dotyczące udzielenia pomocy osobie przebywającej na ucieczce. Konferencja była finansowana ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji projektu: Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie poszukiwania osób zaginionych, przede wszystkim dzieci.

Wydarzenie odbyło się 5 czerwca 2023 roku w formule online. Było dedykowane przede wszystkim dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, natomiast udział mógł wziąć każdy zainteresowany tematyką konferencji.

W roli prelegentów wystąpili profesjonaliści, którzy na co dzień związani są z różnymi obszarami dotyczącymi dzieci i młodzieży od wsparcia psychologiczne, poprzez socjologiczne aspekty ich funkcjonowanie w Internecie, po prawo oświatowe.

Sesję rozpoczęła przedmowa Izabeli Jezierskiej-Świergiel, która opowiadała o działaniach podejmowanych przez Fundację ITAKA związanych z ucieczkami dzieci i młodzieży, w tym o działalności numeru 116 000 i kampanii „Nie uciekaj!”.

Następnie wystąpiła Aneta Bińkowska, która od 2017 roku pracuje z rodzinami osób zaginionych oraz osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego w Fundacji ITAKA. Jej wystąpienie pt. Ucieczki z domu. Prewencja i sygnały, których nie wolno przegapić dotyczyło przede wszystkim przyczyn ucieczek dzieci i nastolatków oraz zawierało wiele cennych wskazówek dla opiekunów, które mogą świadczyć o tym, że ich dziecko planuje ucieczkę.

Drugi wykład pt. Rodzaje działań podejmowanych przez Policję w zakresie realizacji poszukiwań opiekuńczych wygłosiła ekspertka z Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komenda Główna Policji kom. Ewa Szczepanek. W swojej prelekcji wyjaśniła, jak w praktyce wygląda poszukiwanie dzieci i młodzieży będących na ucieczce oraz opowiedziała o zakresie uprawnień policji.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja pt. Zagubieni w sieci poprowadzona przez doktora socjologii Internetu oraz socjologii dzieci i młodzieży, kierownika Zespołu Badań Rynku i Opinii NASK PIB, doradcy Rzecznika Praw Dziecka Rafała Lange. Ekspert opowiadał o tym jak wiele czasu współczesna młodzież spędza w Internecie, a jak mało ze swoją rodziną, bliskimi oraz jak to wpływa na ich samopoczucie.

Następnie radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym i prawie pracy, współpracujący zarówno ze szkołami i placówkami oświatowymi jak i pracownikami oświaty, trener, redaktor Portalu Oświatowego Michał Kowalski wygłosił wykład pt. Ucieczka ucznia – jak powinien zareagować nauczyciel i dyrektor szkoły, w którym zwrócił uwagę na regulacje prawne dotyczące ucieczki uczniów.

Prezes Fundacji Po Drugie, Agnieszka Sikora, opowiadała, z jakimi trudnościami mierzą się podopieczni Domu dla Młodzieży oraz na jakie niebezpieczeństwa natrafić mogą dzieci w trakcie ucieczki.

Całą konferencję zamykał wykład Przemysława Staronia – psychologa, wykładowcy, edukatora i autora bestsellerowej serii “Szkoła bohaterek i bohaterów”, z prelekcją pt. Nie bądźmy obojętni. O tym, jak można pomóc młodym w ciemności dojrzeć światło, w którym zwrócił uwagę na to, jak ważna jest szczera rozmowa z dzieckiem i utrzymywanie z nim bliskiej relacji.

Konferencja skierowana była do rodziców, nauczycieli, psychologów i pracowników instytucji pomocowych.

Fundacja ITAKA od 2009 roku prowadzi numer 116 000 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Przy telefonie dyżurują specjaliści: eksperci ds. poszukiwań, psycholodzy oraz prawnicy, którzy odbierają informacje dotyczące zaginięć dzieci oraz udzielają pomocy zgłaszającym, chociażby w formie porady lub wsparcia w poszukiwaniach. Numer 116 000 jest numerem ogólnoeuropejskim, który działa w 32 krajach Europy i obsługiwany jest przez lokalnych operatorów.

 

Wróć