MENU
Wróć

„Ktokolwiek widział…” – polsko-rosyjska debata na temat zaginięć

22 kwietnia 2013 roku w warszawskim Klubie Powiększenie miała miejsce kolejna odsłona cyklu spotkań organizowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, podczas których Polacy i Rosjanie wspólnie poruszają różne tematy dotyczące kultury, historii czy spraw społecznych. Zaaranżowana dyskusja tym razem nosiła tytuł „Ktokolwiek widział… – poszukiwania osób zaginionych w Polsce i w Rosji” i dotyczyła kwestii zaginięć oraz sposobu prowadzenia poszukiwań w obu krajach.

W spotkaniu uczestniczyła także Fundacja ITAKA zaproszona do dyskusji jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się tym problemem. Osobą reprezentującą nas na spotkaniu była Sylwia Kaczan, psycholog i jednocześnie szefowa Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA. Gośćmi ze strony rosyjskiej byli członkowie ruchu „Liza Alert”, grupy prowadzącej poszukiwania osób zaginionych w Rosji: Irina Worobjowa i Grigorij Siergiejew. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Nocuń, redaktorka i dziennikarka „Nowej Europy Wschodniej”.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat problemu zaginięć, jego specyfiki i zasięgu w obu krajach. Opowiadali o kwestiach formalnych związanych z działalnością każdej z organizacji, dzielili się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy oraz prezentowali sukcesy, którymi mogą się pochwalić zarówno Fundacja ITAKA jak i grupa „Liza Alert”. Poza tym omawiano stosowane metody poszukiwań oraz porównywano techniki i narzędzia wykorzystywane podczas procesu poszukiwań.

W odpowiedzi na zainteresowanie gości omówiono problem poszukiwania osób na terenie obu krajów. Scharakteryzowano zjawisko, jego przyczyny oraz porównano statystyki obu krajów. Zaprezentowano także nurtujące kwestie i trudności, z którymi boryka się każda z instytucji. Dzięki doświadczeniu przyjaciół z Rosji dyskusja okazała się cenna merytorycznie i pozwoliła na wyniesienie wielu praktycznych porad mających zastosowanie w prowadzeniu sprawnych i efektywnych działań poszukiwawczych.

Dzięki spotkaniu obie organizacje miały okazję się poznać, przedstawiciele organizacji „Liza alert” zadeklarowali gotowość przystąpienia do sieci MISSING PERSONS INTERNATIONAL NETWORK. Zaplanowano kolejne etapy współpracy i spotkanie na jesieni. Liczymy, że nawiązanie kontaktu i zaznajomienie się ze sposobami działania innych instytucji, zajmujących się tym samym problemem będzie pomocne w stałym rozwijaniu się i poszerzaniu wiedzy oraz polepszaniu skuteczności prowadzonych akcji poszukiwawczych.

Wróć