MENU
Wróć

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego – dedykowany zaginionym, ukraińskim dzieciom

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy wojny do tamtejszej organizacji pozarządowej Magnolia zgłoszono ponad 2100 przypadków zaginięć dzieci oraz rodzin z dziećmi. To właśnie zaginionym ukraińskim dzieciom dedykowane są tegoroczne działania Fundacji ITAKA związane z Dniem Dziecka Zaginionego, który przypada na 25 maja.

25 maja, którego symbolem jest kwiat niezapominajki, to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, poświęcony pamięci zaginionych i nigdy nieodnalezionych dzieci oraz solidarności z ich rodzinami. W tym roku, w związku z nieuzasadnioną napaścią Rosji na Ukrainę, dedykowany jest ukraińskim dzieciom, które zaginęły w konsekwencji działań wojennych.

Ukraińska organizacja pozarządowa Magnolia poinformowała, że w pierwszych dwóch miesiącach wojny otrzymała ponad 2100 zgłoszeń zaginięć dzieci i rodzin z dziećmi. W związku z prowadzonymi na terenie Ukrainy działaniami wojennymi, poszukiwania są mocno utrudnione. Mimo starań tamtejszych władz i organizacji pozarządowych los wielu dzieci pozostaje nieznany. Fundacja ITAKA oraz inne organizacje zrzeszone w federacji Missing Children Europe, od początku wojny, wspierają w ukraińską Magnolię w działaniach poszukiwawczych. Nie tylko publikujemy wizerunki zaginionych, ukraińskich dzieci, ale również uruchomiliśmy specjalną stronę z uproszczonym formularzem w języku ukraińskim – ukraina.zaginieni.pl. Za jej pośrednictwem przyjmiemy zgłoszenia dotyczące zaginionych ukraińskich dzieci, jak i dorosłych.

Ważną rolę w tych działaniach odgrywa również linia 116 000. To europejski numer interwencyjny Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka, pod którym można uzyskać bezpłatną i natychmiastową pomoc w przypadku zaginięcia dziecka. Numer obsługują 32 europejskie organizacje zrzeszone w federacji Missing Children Europe. W Polsce operatorem linii jest Fundacja ITAKA.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego – to 25 maja, dzień, w którym zaginął 6-letni Etan Kalil Patz. Chłopczyk wyszedł ze swojego mieszkania na Dolnym Manhattanie i miał po raz pierwszy sam pójść do szkoły. Niestety, dziecko nie dotarło nawet na przystanek, z którego odjeżdżał autobus. Etan dosłownie zapadł się pod ziemię. Jego poszukiwania prowadzone były najpierw na terenie całych Stanach Zjednoczonych, a później nawet poza granicami USA. Wizerunek chłopca pojawił się m.in. na kartonach z mlekiem. W 1983 roku, ówczesny prezydent Stanów, Ronald Regan ustanowił 25 maja Dniem Dziecka Zaginionego. W 2001 roku 25 maja został po raz pierwszy oficjalnie uznany za Międzynarodowy Dzień Zaginionego Dziecka (International Missing Children’s Day), dzięki wspólnym wysiłkom federacji: Global Missing Children Network (GMCN), Missing Children Europe (MCE) i Komisji Europejskiej.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych kompleksowo zajmuje się tematyką zaginięć. Główne obszary działalności Fundacji to: poszukiwanie osób zaginionych, wsparcie rodzin i bliskich osób zaginionych oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zaginięć. Ponadto, Fundacja ITAKA polskim operatorem numeru 116 000, który w naszym kraju znany jest jako Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Numer obsługują 32 europejskie organizacje zrzeszone w federacji Missing Children Europe. W Polsce numer 116 000 wspiera finansowo Orange Polska i MSWiA.

Child Alert to system, który działa w Polsce od 2013 roku i pozwala na natychmiastowe upublicznienie określonego komunikatu na temat zaginięcia dziecka oraz informacji dotyczących poszukiwań za pośrednictwem dostępnych mediów, takich jak radio, telewizja, Internet, telefony komórkowe oraz nośniki reklamy zewnętrznej. Operatorem systemu Child Alert w Polsce jest Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Koncepcja platformy CA opiera się na współpracy Policji i jej partnerów medialnych. Podstawowym założeniem Child Alertu jest bowiem jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka jak największej liczby osób, co ma umożliwić natychmiastowe społeczne zaangażowanie w poszukiwania. Bezpłatny numer kontaktowy (alarmowy) pod który należy dzwonić z wszystkim informacjami dotyczącymi zaginięcia to  995. Nie każde zaginięcie dziecka jest przesłanką do uruchomienia systemu. Kryteria wszczęcia alertu są ściśle określone przepisami.

116 000 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka, którego polskim operatorem od 2009 roku jest Fundacja ITAKA. Specjaliści fundacji obsługujący tę infolinię odbierają informacje dotyczące zaginięć dzieci oraz udzielają pomocy dzwoniącym, czy to w formie porady czy wsparcia w poszukiwanych. Dyżurujący przy telefonie to osoby przeszkolone – specjaliści ds. poszukiwań, prawnicy oraz psycholodzy. Numer 116 000 jest numerem ogólnoeuropejskim, który działa w 32 krajach Europy i obsługiwany jest przez lokalnych operatorów.

Wróć