MENU
Wróć

Missing Children Europe rusza z pierwszym kursem on-line na temat ucieczek

Missing Children Europe wraz z partnerami zrzeszonymi w projekcie RADAR – Fundacją ITAKA, belgijskim Child Focus, portugalskim IAC – Instituto de Apoio à Criança, holenderskim Child Helpline International i Uniwersytetem w Liege, ogłaszają rozpoczęcie naboru na kurs on-line dotyczący ucieczek dzieci i nastolatków. To pierwszy tego typu projekt realizowany na szczeblu europejskim, który ruszy w styczniu 2022 roku. 

Każdego roku, w UE odnotowuje się zaginięcia około 250 000 dzieci. Największą grupę stanowią małoletni, którzy uciekli bądź zostali zmuszeni do opuszczenia swojego domu lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. W 2020 roku ucieczki stanowiły 51,8% wszystkich przypadków zgłoszonych na ogólnoeuropejski telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka 116 000.

Mylne postrzeganie uciekających dzieci i niezrozumienie ich zachowania, często prowadzą do konkluzji, że ucieczka to„poszukiwanie uwagi” lub „problem behawioralny”. Badania pokazują jednak, że ucieczka to przejaw i konsekwencja niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa. Sami uciekinierzy często określają ucieczkę jako próbę przesłania wiadomości, że coś złego dzieje się w ich życiu lub sposób na zdystansowanie się od trudnej sytuacji.

Stygmatyzacja ucieczek i uciekinierów stanowi bardzo poważną barierę w dostępie do wsparcia. Błędne przekonania prowadzą do niewłaściwych reakcji i niedostatecznej pomocy w ramach systemów ochrony małoletnich.

Celem kursu są:

  • wzrost zrozumienia uciekających dzieci i nastolatków
  • nauczenie specjalistów wykrywania zachowań świadczących o planowaniu ucieczki i reagowania na nie,
  • pokazanie sposobów na budowanie zaufania pomiędzy profesjonalistami (nauczycielami, pracownikami ośrodków opiekuńczo-wychowawczych) a małoletnimi, którzy powracają z ucieczki.

Kurs trwa cztery tygodnie i jest przeznaczony dla specjalistów: funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników socjalnych, nauczycieli, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych czy domów dziecka. Szkolenie jest bezpłatne, a po jego ukończeniu można otrzymać certyfikat. Jest ono prowadzone w języku angielskim.

Na kurs można się zarejestrować:

Projekt RADAR (Running Away: Drivers – Awareness – Responses) ma na celu m.in. podnoszenie świadomości i szerzenie wiedzy o najlepszych sposobach wykrywania, zapobiegania i reagowania na ucieczki nastolatków, z naciskiem na zapewnienie wsparcia każdemu dziecku przed i po ucieczce, z nastawieniem na ich pozytywne relacje z dorosłymi.

Jego realizacją, na zlecenie Komisji Europejskiej, zajmuje się konsorcjum organizacji pozarządowych pod kierownictwem federacji Missing Children Europe (MCE) we współpracy z Uniwersytetem w Liège.

Missing Children Europe (MCE) to europejska federacja na rzecz dzieci zaginionych i wykorzystywanych seksualnie. Zrzesza 31 krajowych organizacji pozarządowych działających w 26 krajach europejskich. Missing Children Europe koordynuje sieć infolinii ws. zaginionego dziecka i nastolatka, dostępnych pod numerem 116 000. Infolinia działa obecnie w 31 krajach Europy. W Polsce operatorem telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000 jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Wróć