MENU
Wróć

Możliwości rozwoju współpracy Policji z Fundacją ITAKA oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie poszukiwań osób zaginionych

W dniu 5 maja 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pełnomocników ds. ochrony praw człowieka z komend wojewódzkich Policji, przedstawicieli Centralnego Biura Śledczego Policji i Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.  Do udziału w pierwszej części spotkania zaproszona została także Fundacja ITAKA.

Spotkanie otworzył Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich płk Krzysztof Olkowicz, który zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia zasad rejestracji grup poszukiwawczo-ratowniczych a także kwestii ich finansowania i zasad współpracy. Poruszona została także kwestia profilaktyki zaginięć, w ramach której padła propozycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej zagrożeń związanych z nasilającym się zjawiskiem zaginięć osób starszych (tylko w 2015 r. odnotowano zaginięcie ponad 1000 osób powyżej 70 roku życia). W ramach zadbania o bezpieczeństwo seniorów, jedną z dyskutowanych propozycji były opaski na rękę z lokalizatorami GPS dla osób starszych, które nie czują się bezpiecznie w przestrzeni otwartej. Takie rozwiązanie ułatwiłoby poszukiwanie osób, które ze względu na wiek i różne schorzenia wymagają większej opieki.

Istotnym punktem programu była dyskusja, rozpoczęta przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji mł. ins. Krzysztofa Łaszkiewicza, na temat etyki poszukiwań osób zaginionych, a także kodeksu etyczno-zawodowego osób zajmujących się poszukiwaniami. Padła także propozycja przeprowadzenia spotkań pełnomocników ds. ochrony praw człowieka z komend wojewódzkich z przedstawicielami grup poszukiwawczych, podczas których omówiono by zasady współpracy w terenie grup i policjantów zajmujących się poszukiwaniem.

Niezmiernie cieszymy się, że Fundacja ITAKA miała możliwość przedstawienia obszarów swoich działań i zapoznanie wszystkich uczestników spotkania ze swoimi doświadczeniami poszukiwawczymi. Mamy poczucie, że każde takie spotkanie pozwala na bardziej efektywną współpracę w temacie poszukiwań osób zaginionych.

Wróć