MENU
Wróć

Spotkania w ramach rozwoju współpracy polsko-niemieckiej

Wiele zgłaszanych do nas spraw jest związanych z Niemcami – mają miejsce na terenie Niemiec, lub dotyczą obywateli niemieckich zaginionych na terenie Polski. Z tego powodu bardzo ważne jest nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów z podmiotami reprezentującymi Niemcy w Polsce.

W dniu 19 lipca mieliśmy przyjemność spotkać się z panem Falkiem Altenbergerem z Fundacji Konrada Adenauera. Celem spotkania było lepsze poznanie FKA oraz rozmowa o ewentualnych możliwościach współpracy. FKA angażuje się w różne projekty mające na celu wspieranie prawa ludzi do życia w wolności i godności oraz zachęcanie do budowy wspólnej przyszłości w duchu poszanowania praw człowieka, jak na przykład poprzez zorganizowanie VII Międzynarodowej Konferencji pt. „Dokąd zmierza Europa”, która odbędzie się w dniach 27-28 października w Krakowie – http://www.kas.de/polen/pl/events/73914/

W dniu 21 lipca odwiedziliśmy Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. FWPN wspiera wartościowe inicjatywy polsko-niemieckie, m.in. projekty o charakterze edukacyjnym, poszerzające wiedzę o Polsce i Niemczech, współpraca naukowa, a także projekty artystyczne i literackie. Przez 25 lat istnienia dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego.

http://fwpn.org.pl/

Bardzo dziękujemy za spotkania!

logo_KOnrad                    FWPN_rgb

Wróć