MENU
Wróć

Nowy projekt Fundacji ITAKA, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Od dnia 1 stycznia 2019 roku Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie realizują projekt pt. „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków.” i realizowany jest przez Konsorcjum od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Każdego roku ginie w Polsce około 20 000 osób, z czego około 5.000 to osoby trwale zaginione. Ludzie giną bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Przyczyny są bardzo zróżnicowane, ale około 80 procent zaginionych odnajduje się w trakcie kilku tygodni od zaginięcia. Sytuacja zaginięcia bliskiej osoby jest niezwykle trudna dla rodzin, nie tylko pod względem psychologicznym, ale także pod kątem prawnym i socjalnym.

W ramach projektu pt. „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” planowane jest przeprowadzenie zakrojonych na bardzo szeroką skalę badań dotyczących najważniejszych obszarów związanych z tą tematyką:

  • przyczyn i skali zaginięć, działań prowadzonych w związku z zaginięciem,
  • problemów psychologicznych i prawnych związanych z zaginięciem osoby (problemy cywilno-prawne, administracyjno-prawne, karno-prawne, związane z prawem międzynarodowym i kanonicznym),
  • metod poszukiwań i metod identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości czy prowadzenia baz danych.

Zakładanym efektem projektu jest:

  • opracowanie monografii kompleksowo analizującej problem zaginięć,
  • przygotowanie materiałów informacyjnych, np. poradników z każdego obszaru prawa dla osób najbliższych borykających się z problemem zaginięcia,
  • stworzenie narzędzi informatycznych wspomagających rodziny i osoby najbliższe zaginionym w rozwiązywaniu problemów prawnych z tym związanych, w tym także umożliwiającego bieżące sprawdzanie efektów dotychczasowych poszukiwań.

Nadrzędnym celem projektu jest usprawnienie poszukiwań osób zaginionych i poprawa sytuacji ich rodzin oraz osób bliskich, które długotrwale ich poszukują oraz doprowadzenie do zamknięcia niewyjaśnionych spraw poszukiwawczych. Istotne przy realizacji tego projektu jest ustalenie najczęstszych przyczyn zaginięć, a także skali i dynamiki tego zjawiska, jego struktury i geografii w okresie ostatnich 17 lat (lata 2000-2017).

 

Logo NCBR

 

 

Wróć